WHO szkoli personel ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej, aby mógł zapewnić najwyższą jakość usług osobom, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

WHO w Ukrainie przeszkoliło w zakresie świadczenia usług GBV (gender-based violence) ponad 60 lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz managerów placówek medycznych w regionach odeskim, dniepropietrowskim i kijowskim. Projekt został sfinansowany przez rząd Kanady oraz otrzymał instytucjonalne wsparcie Ministerstwa Zdrowia i lokalnych organizacji społecznych.

“Ponad 90% kobiet, które doświadczyły przemocy, nie składa zeznań na policji”

Przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety, jest naruszeniem wolnościpodstawowych praw człowieka. Według szacunkowych danych dwie na trzy Ukrainki doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej lub na tle seksualnym. 18% kobiet i dzieci w wieku 15-49 doświadczyły przemocy intymnej ze strony partnera. Jak podkreśla Olena Volodymyrivna, dyrektorka Departamentu Zdrowia w Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, kiedy problemy zdrowotne są skutkiem przemocy, kobiety najpierw szukają pomocy medycznej. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości i odpowiednie przygotowanie personelu medycznego do spotkania z pacjentami, którzy są ofiarami przemocy. Na podstawie wytycznych WHO oraz państwowych aktów prawnych o przemocy na tle seksualnym i ze względu na płeć opracowany został program dwudniowego szkolenia. Celem jest wyposażenie pracowników opieki zdrowotnej w wiedzę i umiejętności poprawnego identyfikowania oznak przemocy, oferowania psychicznego wsparcia i odpowiedniej pomocy klinicznej, w tym umiejętności przekazania pacjentów do adekwatnych podmiotów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej i prawnej.

– System opieki zdrowotnej spełnia kluczową rolę w reagowaniu na przemoc ze względu na płeć, włączając w to przemoc fizyczną, emocjonalną oraz o podłożu seksualnym. Wszystko to może być przyczyną poważnych konsekwencji zdrowia fizycznego, psychicznego i reprodukcyjnego – wyjaśnia dr Jarno Habicht, przedstawiciel WHO w Ukrainie.

“Empatia motywuje mnie do tego, aby wspierać ofiary GBV”

Dane, statystyki i raporty nie są konieczne, żeby wiedzieć, co się wydarzyło. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przemoc seksualna oraz ze względu na płeć wśród kobiet, dzieci i wielu mniejszości społecznych wzrosła. Większość przypadków nie zostało odnotowanych. Pomimo tego wiele osób odczuwa psychologiczne konsekwencje traumatycznych doświadczeń: uczestnictwa w działaniach wojennych, doświadczenia uchodźczego w związku z konfliktem zbrojnym, doświadczenia lub bycia świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej. Tetyana Volkovich, lekarz rodzinny z Pawłogradu, jest zdania, że lekarz powinien przede wszystkim pomóc pacjentowi jako człowiek. Dzięki szkoleniu pracownicy ukraińskiej opieki medycznej wiedzą więcej i zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia. Wypracowano systemowe procedury pomocy, dzięki którym wiadomo, jak można działać jako jednostka w przypadkach takich pacjentów. Personel medyczny poznał grupy wsparcia oraz organizacje społeczne, które działają w tym regionie. WHO pomogło w zbudowaniu sieci wzajemnego wsparcia, w której głównymi węzłami są instytucje medyczne oraz organizacje społeczne i prawne.

“Jako lekarze rodzinni musimy zrozumieć, że praca z ofiarami GBV jest naszym obowiązkiem i częścią codziennej pracy”

To, jakie są obowiązki lekarza rodzinnego, zależne jest od chorób, jakich doświadcza rodzina. W czerwcu tego roku Ukraina zatwierdziła Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja stambulska). Umowa ustala minimalne standardy w zakresie zapobiegania, ochrony i dochodzenia praw kobiet i ofiar przemocy domowej. Svitlana Vedmid, lekarz rodzinny i dyrektor przychodni w regionie dnieprowskim, uważa, że lekarze rodzinni są podstawową linią kontaktu z innymi oddziałami, które świadczą specjalistyczne usługi np. w zakresie zdrowia psychicznego. Jak powiedziała: „Bardzo często jesteśmy też pierwszymi osobami, do których zgłaszają się ofiary przemocy ze względu na płeć”. Dla wielu z nich lekarz rodzinny może być jedynym wsparciem w przypadku, kiedy stało się coś złego. Ukraina otrzymała pełne wsparcie WHO w kontekście odbudowy służby zdrowia, jako organu świadczącego wsparcie ofiarom przemocy ze względu na płeć. Przed wojną realizowane były inwestycje w zakłady opieki zdrowotnej. Nowoczesne oddziały szpitalne, takie jak centrum kardiologiczne w Czernihowie, wyposażone w innowacyjne urządzenia, zostały zniszczone. Jak podkreślił Dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge podczas czerwcowego Kongresu 590 w Polsce, odbudowie systemu opieki zdrowotnej w Ukrainie powinny przyświecać pewne zasady, przede wszystkim to, że to ludzie znajdują się w centrum systemu.

Źródło: who.int, cdc.gov, coe.int

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy