OZZPiP: kolejny strajk pielęgniarek i położnych na początku czerwca

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

7 czerwca odbędzie się strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych w szpitalach na terenie całej Polski. Akcję organizuje OZZPiP przy wsparciu Forum Związków Zawodowych. Protest to wynik fiaska spotkania OZZPiP z Adamem Niedzielskim. „Rozmowy z ministrem zdrowia są nieefektywne” – wskazuje Krystyna Ptok, przewodnicząca Związku.

13 maja OZZPiP przedstawił ultimatum ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Związek żądał wówczas przedstawienia ostatecznych rozwiązań dotyczących przygotowywanych zmian w zasadach wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Efektem ultimatum było spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, które odbyło się 17 maja. Do wspólnych rozmów OZZPiP zaprosiło przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Fiasko rozmów

– Tuż przed rozpoczęciem rozmów okazało się̨, że bez wiedzy i zgody wnioskodawcy spotkania minister zdrowia „doprosił” do udziału w rozmowach przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tym samym jako niezależny w swojej działalności związek zawodowy zostaliśmy przez ministra zdrowia pozbawieni możliwości indywidualnego spotkania ze stroną rządową. Uzgodnione spotkanie nie miało być obradami Zespołu Trójstronnego, którego posiedzenie zostało zresztą odwołane – wskazuje Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP w komunikacie opublikowanym na stronie Związku.

Podczas przerwy w spotkaniu przedstawiciele OZZPiP skonsultowali się z członkami Zarządu Krajowego i podjęli decyzję o opuszczeniu spotkania. „W tych okolicznościach rozmowy ostatniej szansy zostały zerwane” – wskazano w komunikacie OZZPiP.

Krystyna Ptok zwróciła się̨ do Doroty Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych o pilną interwencję w sprawie Rady Dialogu Społecznego, która w jej opinii, stanowi ostatnią szansę na realny dialog z rządem.

Harmonogram działań

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego OZZPiP. Przedstawiony został harmonogram działań podejmowanych przez Związek. Ustalono m.in., że 7 czerwca odbędzie się strajk ostrzegawczy w szpitalach na terenie całej Polski i akcje solidarnościowe wspierające działania pielęgniarek i położnych. OZZPiP zrezygnował również z udziału w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, uznając, że dotychczasowa formuła dialogu z ministrem zdrowia wyczerpała się. Od dzisiaj do 21 maja planowane jest posiedzenie Sejmu RP, w związku z czym OZZPiP podkreśla, że prowadzi rozmowy z klubami i kołami parlamentarnymi.

– Wprowadzane obecnie siłowo rozwiązania płacowe są zaprzeczeniem zapisów Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, przyjętej przez Radę Ministrów w 2019 r. – zaznaczono w komunikacie OZZPiP.

W przedstawionym przez OZZPiP harmonogramie zaplanowano również Posiedzenie Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych, które poświęcone będzie aktualnej sytuacji. Spotkanie odbędzie się dzisiaj. Na kolejne dni, 24-28 maja, zaplanowano posiedzenie Prezydium Forum Związków Zawodowych, podczas którego zapadną decyzje, w jaki sposób FZZ będzie wspierać działania OZZPiP i Branżę Ochrony Zdrowia w prowadzonych akcjach protestacyjnych przez pielęgniarki i położne. Z kolei 27 maja, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się wspólne posiedzenie Przewodniczących Regionów OZZPiP i Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, którego celem będzie kontynuacja działań w ramach podpisanego w 2015 r. porozumienia o współpracy.

Źródło: OZZPiP

Przeczytaj także: Nowy Polski Ład – co zmieni się w zdrowiu?

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy