Pielęgniarki będą mogły asystować chirurgom. MZ wprowadza nową specjalizację

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Chirurgiczny asystent lekarza będzie mógł wykonywać określone czynności przedoperacyjne, którymi nie musiałby zajmować się lekarz, asystować przy stole operacyjnym i wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych – wymienia minister zdrowia w projekcie rozporządzenia. Nowej specjalizacji będą mogły podjąć się pielęgniarki oraz ratownicy medyczni.

Minister zdrowia wskazuje, że obecnie odczuwalny jest znaczny deficyt chirurgów ogólnych, a średnia wieku aktywnych zawodowo lekarzy wynosi 60 lat. „Rozwiązanie to spowoduje, iż system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności w wykonywaniu dodatkowych czynności i będzie realnym wsparciem w odciążeniu lekarzy np. chirurgów” – wskazano w rozporządzeniu.

W pierwszej fazie wejścia specjalizacji przeszkolonych zostanie 100 osób

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zakłada, że osoby zainteresowane będą mogły odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego. Asystenci chirurga będą posiadali wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną pomoc i asystę podczas zabiegów, a także kwalifikacje umożliwiające prowadzenie leczenia pacjentów w szpitalach pod ścisłym nadzorem lekarza.

Kształcenie byłoby prowadzone w jednostkach akredytowanych, w oparciu o program specjalizacji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w pierwszej fazie w nowej specjalizacji zostanie przeszkolonych około 100 osób. W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych specjalizacja pod nazwą „chirurgiczna asysta lekarza” będzie posiadała kod 041.

Zwiększy się dostęp do lekarzy chirurgów

MZ zakłada, że projektowane zmiany spowodują zainteresowanie odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza. Dzięki temu, jak podkreślono, nastąpi zwiększenie kadry medycznej specjalistów w tej dziedzinie ochrony zdrowia.

„Z uwagi na przejęcie części zadań przez chirurgicznych asystentów lekarzy wejście w życie projektowanych regulacji będzie skutkowało zwiększeniem dostępności do lekarzy chirurgów” – wskazuje MZ w rozporządzeniu.

Zdaniem resortu zdrowia regulacja będzie także wpływać na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, a także na sytuację społeczną i ekonomiczną osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zabezpieczenie w świadczenie usług wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Projekt przekazany do konsultacji publicznych

Koszty sprawowania kontroli szkolenia specjalizacyjnego, działania zespołów egzaminacyjnych oraz przeprowadzenia egzaminów pokrywane będą w ramach środków Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz Centrum Egzaminów Medycznych. Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że „wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych”. Projekt rozporządzenia ministra zdrowia został przekazany do konsultacji publicznych.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Przeczytaj także: Prof. Sybilski: „Liczba wykonanych szczepień u dzieci jest zdecydowanie za niska”

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy