NFZ wprowadza rehabilitację psychiatryczną dla pacjentów po przebytym COVID-19

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

„Celem rehabilitacji psychiatrycznej jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym osób po przebytej chorobie COVID-19” – wskazano w zarządzeniu Prezesa NFZ. Psychiatryczna rehabilitacja postcovidowa skierowana jest do osób, które po przejściu infekcji wymagają kompleksowych świadczeń psychiatrycznych, rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany obejmują wprowadzenie psychiatrycznej rehabilitacji postcovidowej. Program realizowany jest przez podmioty, które posiadają podpisaną z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w trybie stacjonarnym.

Kto może skorzystać z programu rehabilitacji psychiatrycznej?

Z programu rehabilitacyjnego skorzystać mogą osoby, u których występują objawy zaburzeń psychicznych związane z przebyciem choroby COVID-19, które znacząco zakłócają dotychczasowe funkcjonowanie we wszystkich sferach życia, a także powodują osobiste cierpienie. Kwalifikacji do programu dokonuje lekarz psychiatra. Pacjenci będą musieli również przejść badanie obrazowe płuc TK lub RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane w trakcie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, a także aktualną morfologię, d-dimery i CRP.

NFZ wyłącza jednak z programu pacjentów, którzy mają choroby współistniejące m.in. niewydolność oddechową, ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, osłabienie siły mięśniowej, niewyrównaną cukrzycę, powikłania neurologiczne, a także osoby, które odbyły już program z zakresu rehabilitacji postcovidowej lub zakwalifikowani zostali do innego programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji po przebytej infekcji COVID-19.

Jak wygląda program psychiatrycznej rehabilitacji postcovidowej?

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 4 do 8 tygodni. Program rozpoczyna się w terminie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Program rehabilitacyjny jest ustalany według indywidualnych potrzeb pacjenta. NFZ rekomenduje następujące etapy leczenia:

  • oddziaływanie o charakterze psychofarmakologicznym;
  • psychoterapia indywidualna lub grupowa;
  • terapia zajęciowa;
  • rehabilitacja funkcji poznawczych;
  • psychoedukacja;
  • społeczność terapeutyczna;
  • treningi relaksacyjne;
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia;
  • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Świadczeń rehabilitacyjnych będzie udzielał personel medyczny: lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, pielęgniarki (w celu zapewnienia całodobowej opieki), fizjoterapeuci, a także psychologowie, psychoterapeuciterapeuci zajęciowi.

Jakie zaburzenia psychiczne może powodować COVID-19?

Z badań portugalskich wirusologów ze szpitala Sao Joao wynika, że u ponad 40 proc. osób wyleczonych z COVID-19, po 3 miesiącach występują objawy choroby. Wśród nich najczęstszym jest poczucie zmęczenia (u niemal 30 proc. badanych), zaburzenia snu (26,7 proc.), stany depresyjne (21,5 proc.), zaniki pamięci (20,3 proc.), trudności w zachowaniu koncentracji (15,4 proc.), silne bóle głowy (13,3 proc.).

Ponadto, jak wskazuje w rozmowie z PAP prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Dominika Dudek, osoby, które przeszły COVID-19 mogą doświadczać otępienia, zmian zachowania czy zespołu stresu pourazowego. Pacjenci mogą również borykać się z tzw. mgłą covidową, czyli zaburzeniami funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji, płynności w posługiwaniu się językiem czy spowolnieniem funkcji psychicznych.

Źródła: NFZ, PAP

Przeczytaj także: Pielęgniarki będą mogły asystować chirurgom. MZ wprowadza nową specjalizację

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy