Poradnik prawny NRPiP dla pielęgniarek – pytania i odpowiedzi na temat nowych przepisów

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

29 listopada weszły w życie dwie ustawy, które mają duże znaczenie dla pracy w czasie epidemii. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przygotowała poradnik, który ma pomóc w zapoznaniu się z najnowszymi zmianami prawnymi. Jakie informacje się w nim znalazły?

Jak informuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 29 listopada weszły w życie następujące regulacje prawne: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) oraz ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

W przepisach wymienionych ustaw poruszono ważne dla pielęgniarek zagadnienia takie jak m.in. z finansowani personelu medycznego podczas epidemii COVID-19, odpowiedzialność prawna za błędy medyczne popełnione przy zwalczaniu epidemii, a także zasady administracyjnego kierowania do pracy w czasie epidemii. W związku z wątpliwościami, które pojawiły się wśród pielęgniarek po wprowadzeniu nowych przepisów, NRPiP przygotowała poradnik, w którym zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wśród poruszanych kwestii znalazły się następujące zagadnienia:

* dodatki do pensji dla personelu medycznego za pracę przy walce z epidemią – komu przysługują i na jakich zasadach? Czy rodzaj umowy zawartej z podmiotem leczniczym ma znaczenie? Czy do otrzymania dodatku do pensji konieczne jest podpisanie aneksu do umowy? Jakie podmioty lecznicze zostały objęte nowymi przepisami? Od kiedy przysługują wynagrodzenia w podwyższonej stawce?

* wysokość zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego dla pracowników podmiotów leczniczych, u których doszło do zakażenia koronawirusem – w jakich przypadkach przysługuje 100-proc. zasiłek? Czy zasiłkiem objęte są wszystkie osoby skierowane na kwarantannę, izolację lub izolację domową? Czy pracownicy domów pomocy społecznej i innych podmiotów również są objęci nowymi przepisami?

* skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym – czy okres skierowania do pracy może zostać przedłużony o czas choroby, kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych? Okoliczności zwalniające ze skierowania – w jakich przypadkach wiek, rodzicielstwo lub przewlekła choroba mogą zagwarantować zwolnienie od skierowania? W jaki sposób należy złożyć poświadczenie o chorobie zwalniającej ze skierowania do pracy? Czy termin skierowania do pracy ma znaczenie przy wypłacaniu dodatkowego wynagrodzenia?

* klauzula dobrego samarytanina – w jakich przypadkach można liczyć na łagodniejsze traktowanie w postępowaniu karnym w związku z popełnieniem błędu medycznego? Czy klauzula obejmuje również błędy popełnione w opiece nad pacjentem niezakażonym COVID-19?

Poradnik można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: NRPiP

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Ministerstwo Zdrowia odbierze pielęgniarkom „zembalowe”? OZZPiP oburzony nową propozycją resortu i NFZ

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy