Powstał system, który wykrywa wczesne objawy sepsy

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa opracowali technologię, która śledzi parametry i historię pacjenta w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozwiązanie zostało wdrożone w kilku szpitalach w USA i zmniejszyło śmiertelność z powodu sepsy nawet o ponad 18 proc.

Zakażenie może wywołać szereg reakcji w ludzkim organizmie, a jedną z najgroźniejszych dla zdrowia i życia pacjenta jest sepsa. Sepsa rozwija się w wyniku infekcji, która wyzwala silną odpowiedź immunologiczną organizmu.  Czynnikiem zwiększającym wystąpienie sepsy jest ogólny zły stan zdrowia pacjenta, a także obecne w organizmie cewniki, dreny, protezy, procedury wymagające przetoczenia krwi, a także rany i odleżyny. Rozwijające się zakażenie w szybkim czasie pogarsza stan pacjenta, a najbardziej niebezpieczną konsekwencją sepsy jest wstrząs septyczny, czyli niewydolność krążenia rozwijająca się wskutek ogólnoustrojowego zakażenia.

W przypadku rozpoznania sepsy istotne jest jak najszybsze podjęcie leczenia. Tymczasem objawy takie jak gorączka, mogą być błędnie interpretowane jako objawy innych schorzeń. Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (USA) opracowali system, który jest w stanie wcześnie wykryć objawy sepsy na wczesnym etapie rozwoju.

System pozwolił na wcześniejsze wykrycie sepsy, skrócenie hospitalizacji i śmiertelności

Naukowcy z USA postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję do identyfikacji pacjentów, którzy mogą być zagrożeni sepsą. Przyłóżkowy system analizuje historię medyczną pacjenta i łączy ją z występującymi objawami i wynikami laboratoryjnymi. System wczesnego ostrzegania w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji monitoruje pacjentów już od momentu przyjęcia do szpitala, aż do czasu opuszczenia placówki. W ten sposób wynalazek nie pomija żadnych potencjalnie ważnych danych medycznych.

W ramach dwuletniego badania system został wdrożony w pięciu szpitalach, a z rozwiązania skorzystało ponad 700 tys. pacjentów. Technologia wysyła ostrzeżenia do lekarzy, gdy pojawiają się powody do niepokoju odnośnie stanu pacjenta. Zdaniem naukowców rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne, gdyż pozwoliło na zdiagnozowanie sepsy 6 godzin wcześniej niż z użyciem tradycyjnych metod, przy współczynniku czułości wynoszącym 82 proc. Rezultatem wdrożenia systemu do szpitali było znacznie zmniejszenie zachorowalności na sepsę, skrócenie długości hospitalizacji, a także śmiertelności, nawet o ponad 18 proc.

Naukowcy podkreślają, że zmniejszenie śmiertelności z powodu sepsy o niemal 20 proc. jest ogromnym osiągnięciem. Badacze planują teraz dostosowanie technologii do wykrywania innych stanów, takich jak odleżyny czy niewydolność oddechowa.

Źródło: newatlas.com

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy