Prezes-elekt PTK: „Między lekarzem a pacjentem powinna być nawiązana relacja partnerska”

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

„Jako lekarze kardiolodzy jesteśmy przede wszystkim dla pacjentów. To oni są w sercu naszych działań” – powiedział w rozmowie z PAP prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Marek Gierlotka. Ekspert wskazał, jakie są priorytety PTK, a także jakie wyzwania wciąż stoją przed polską kardiologią. Zaznaczył również, że w leczeniu chorób układu krążenia konieczna jest współpraca naukowców i lekarzy wielu dziedzin, a także odpowiednie relacje z pacjentem.

PTK powinno być przestrzenią do dyskusji z pacjentami

Na pytanie o rolę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w najbliższych kilku latach prof. Gierlotka wskazał, że PTK przede wszystkim zajmuje się edukacją i promocją zdrowia, wspieraniem nauki oraz organizacji ochrony zdrowia w naszym kraju.

– Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powinno być przestrzenią do dyskusji z pacjentami i na rzecz pacjentów, powinno wspierać organizacje pacjenckie w kontaktach zarówno z naszym środowiskiem, jak i decydentami. Powinniśmy wychodzić z konkretnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, które ułatwią korzystanie ze świadczeń i poprawią opiekę nad chorym – wskazał prezes-elekt PTK.

Ekspert dodał również, że stałym elementem aktywności PTK powinno być także współtworzenie, razem z pacjentami, wydarzeń prozdrowotnych. Zdaniem prof. Gierlotki przy towarzystwie powinna również powstać rada doradcza pacjentów, która z jednej strony będzie wspierać działania PTK, a z drugiej wskazywać ważne dla pacjentów kierunki działań.

„Powinniśmy współpracować”

Jak podkreślił prezes-elekt PTK kolejnym ważnym elementem rozwoju medycyny jest nauka, która dziś ma wymiar interdyscyplinarny.

– Bardzo ważną rolę odegrają w najbliższym czasie badania oceniające skuteczność działań w zakresie prewencji chorób serca i naczyń. I tutaj powinniśmy współpracować, jako kardiolodzy, z neurologami, chirurgami naczyniowymi, lekarzami rodzinnymi, specjalistami zdrowia publicznego i epidemiologami, ponieważ mamy takie same cele do osiągnięcia. Będziemy razem bardziej skuteczni. Szalenie istotnym filarem jest też właściwa edukacja pacjentów – dodał.

Zdaniem prof. Gierlotki nie możemy również zapominać o właściwej edukacji pacjentów. Sami lekarze, nawet z najlepszą wiedzą, nie dadzą rady, jeżeli wszyscy nie zaangażują się w profilaktykę. Według specjalisty, między lekarzem a pacjentem powinna być nawiązana relacja partnerska, wraz z omówieniem strategii działania, co przełoży się na zrozumienie ze strony chorego i zaangażowanie w terapię.

– Wiemy, że pacjenci wychodzą po wizycie i nierzadko, opierając się na informacjach pozyskanych z internetu, rezygnują z zaproponowanego leczenia. Naszą rolą jest taka edukacja pacjentów, żeby zrozumieli, na co chorują i zaakceptowali sens wyznaczonego kierunku leczenia, stosowali się do zaleceń – powiedział prezes-elekt.

Reagowanie na zmiany

Kolejnym ważnym filarem działalności PTK, jak zasygnalizował prof. Gierlotka, jest sprawnie działający, reagujący na zmiany, system ochrony zdrowia w Polsce.

–  Potrzebujemy systemu, w którym prowadzone jest skuteczne leczenie, ale też świadczenia są łatwo dostępne dla naszych chorych. Bardzo byśmy chcieli, jako kardiolodzy, żeby dostępność do najnowszych światowych technologii, procedur, była dla polskich pacjentów taka sama, jak w innych krajach. To ogromne pole do działania, żeby nowe technologie były szybko wdrażane do polskiego systemu ochrony zdrowia, żeby sprawnie regulowane były kwestie finansowania świadczeń, żebyśmy mogli je oferować jak najszerszemu gronu pacjentów. Dotyczy to wszystkich dziedzin kardiologii i medycyny.

Prezes-elekt PTK dodał, że udział polskich lekarzy w międzynarodowych badaniach również pozwoli na szybsze implementowanie w Polsce rozwiązań wypracowanych na świecie. Ale również w Polsce muszą być inicjowane duże, międzynarodowe badania kliniczne i naukowe.

– Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne dla utrzymania i podniesienia pozycji polskiej kardiologii w przestrzeni międzynarodowej jest nasze zaangażowanie i wspólne działania z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym. Dotyczy to zarówno nauki, edukacji jak i aktywnego, efektywnego członkostwa w strukturach ESC. Uważam, że jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powinniśmy skoncentrować się na takich działaniach, jak konferencje struktur ESC w Polsce, informacje o aktywnościach ESC i możliwości współpracy międzynarodowej, udziale w międzynarodowych programach badawczych, czy aktywnym wsparciu członków PTK, którzy kandydują i sprawują różnego rodzaju funkcje w ESC – powiedział prof. Gierlotka.

„Chorzy nie mogą czekać”

Przed kardiologią w naszym kraju stoi jednak jeszcze wiele wyzwań. Zdaniem prezesa-elekta PTK musimy skuteczniej działać w zakresie pełnego wdrażania nowych technologii medycznych do systemu ochrony zdrowia. Potrzebne są zarówno właściwe rozwiązania organizacyjne, jak i finansowe.

Dla większości nowych terapii medycznych nadal nieuregulowany jest system finansowania przez NFZ. W kardiologii interwencyjnej dotyczy to przede wszystkim przezskórnych systemów wspomagania krążenia, litotrypsji wieńcowej, inwazyjnej oceny mikrokrążenia, czy też przezskórnych zabiegów w ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej. W elektrofizjologii stymulatorów bezelektrodowych, ale też wszczepialnych rejestratorów arytmii i kamizelek defibrylujących. Terapie zalecane w klasie pierwszej przez wytyczne w ostrych zespołach wieńcowych czy w niewydolności serca latami czekają na refundację. Programy lekowe, w tym dla inhibitorów PCSK9, wciąż wymagają dalszych zmian. Problemów jest więcej, a dotyczą one również aspektów organizacyjnych, jak na przykład opieka nad dorosłymi pacjentami z wrodzonymi wadami serca. Część z nich już prawie udało się rozwiązać, ale chodzi o to, aby decyzje zapadały szybko, chorzy nie mogą czekać – mówił ekspert.

Jak zaznaczył, właściwe rozwiązania organizacyjne i finansowe są kluczem do lepszego funkcjonowania opieki zdrowotnej i poprawy rokowania pacjentów.

– Doskonale przygotowany Narodowy Program Chorób Układu Krążenia definiuje strategię, a Krajowa Sieć Kardiologiczna jest pierwszym krokiem ku temu, aby jednocześnie z poprawą dostępności do świadczeń, znosić limity na procedury kardiologiczne. Docelowo wszystkie świadczenia kardiologiczne, w tym w chorobie niedokrwiennej serca, powinny być nielimitowane. Należy również, jak najszybciej, rozszerzyć Krajową Sieć Kardiologiczną na wszystkie województwa w Polsce, aby zapewnić równy dostęp pacjentom do leczenia na terenie całego kraju – wskazał prof. Gierlotka.

Źródło: PAP

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy