Prezes NRL: reklamy, w których używany jest wizerunek lekarza to wprowadzanie w błąd

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Od 1 stycznia 2023 r. w życie weszła ustawa o wyrobach medycznych, zgodnie z którą następuje zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę, która na potrzeby promocyjne stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego. Jak wskazuje prezes NRL – „to zmiana w dobrym kierunku. Nie można oszukiwać pacjenta, udawać lekarza, zalecając produkty lecznicze”.

– To używanie autorytetu lekarza, udawanie lekarza dla celów komercyjnych, biznesowych. Tak nie powinno być. Powinniśmy mieć świadomość, że lekarz działa na naszą rzecz i dla naszego zdrowia, nie należy wykorzystywać wizerunku lekarza dla korzyści biznesowych czy finansowych. W związku z tym ten zakaz idzie w bardzo dobrym kierunku – podkreślił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Ustawa zwiększa prestiż zawodu lekarza

Zdaniem prezesa NRL zmiana, którą wprowadziła ustawa o wyrobach medycznych, zwiększa również prestiż zawodu lekarza i relacji lekarz-pacjent.

– Zdarzało się bowiem, że w gabinecie lekarskim pacjenci mówili: widziałem, że inny doktor w reklamie zalecał inny lek. To oznacza, że dla pacjenta nie było jasne, że w reklamie jest przebieraniec, aktor – dodał Łukasz Jankowski.

Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych, zakazane jest wykorzystywanie wizerunku osób wykonujących zawody medyczne. Żadna z osób, która pojawi się w reklamie wyrobu medycznego, nie może podawać się za medyka lub przedstawiać produktu w sposób sugerujący wykonywanie zawodu lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego i innych osób reprezentujących zawód medyczny. Podobny zakaz obowiązuje w odniesieniu do produktów leczniczych.

Co jeszcze wprowadza ustawa odnośnie reklamy wyrobów medycznych?

Zgodnie z nowymi regulacjami, reklama, która kierowana jest do publicznej wiadomości, musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika. Odnosi się to również do terminów medycznych i naukowych oraz przywoływania wyników badań naukowych, opinii specjalistów lub literatury specjalistycznej, skierowanych w reklamie do innych odbiorców niż laicy.

Według ustawy profesjonalistami są osoby wykonujące zawód medyczny, posiadający specjalistyczną wiedzę medyczną i doświadczenie. Zaś laikami – pacjenci, konsumenci, dystrybutorzy, importerzy czy przeciętni użytkownicy internetu.

Ponadto reklama nie może bezpośrednio wzywać dzieci do kupienia, nakłaniać rodziców lub innych dorosłych do zakupu reklamowanych produktów, a także dotyczyć wyrobów nieprzeznaczonych dla laików.

Źródło: PAP

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy