Raport końcowy z pilotażu KSO. Brak wniosków. Niezadowolenie przedstawicieli organizacji społecznych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Według Anny Andrzejczak, reprezentującej Radę Dialogu Społecznego w pracach zespołu do oceny raportu, w dokumencie brakuje oceny skuteczności rozwiązań zastosowanych w sieci i argumentów za wprowadzeniem KSO na terenie całego kraju. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, zrzeszająca organizacje wspierające pacjentów z nowotworami, wnosi o publikację dokumentów z prac Komitetu Sterującego oraz przeprowadzenie debaty publicznej nad uzyskanymi wynikami.

Raport KSO: zabrakło dialogu

W ubiegłym tygodniu resort zdrowia opublikował raport końcowy dotyczący pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Od kilku lat trwa debata dotycząca oceny pilotażu oraz zasadności wprowadzenia Krajowej Sieci Onkologicznej w proponowanej formie na terenie kraju. Zgodnie z rozporządzeniem, raport końcowy z pilotażu powinien być opublikowany w przeciągu czterech miesięcy od jego zakończenia. 

– Termin zakończenia pilotażu był kilkukrotnie prolongowany. Minister Zdrowia mógł zdecydować o wcześniejszej publikacji raportu, zmieniając jeden ustęp w regulacji i przeprowadzić dialog z partnerami społecznymi. Tymczasem jesteśmy zmuszeni czekać do lipca, a wtedy ustawa o KSO prawdopodobnie wejdzie w życie – mówi Dorota Korycińska, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, która zrzesza organizacje wspierające pacjentów zmagających się z nowotworami złośliwymi i dodaje – Kilkukrotnie występowaliśmy o udostępnienie wyników pilotażu oraz spotkania w sprawie ich omówienia. Niestety nasze prośby pozostały bez odpowiedzi. 

Jak przebiegał proces wdrożenia KSO

Koncepcja Krajowej Sieci Onkologicznej powstała w 2018 r. w wyniku prac zespołu powołanego przez prof. Łukasza Szumowskiego, ówczesnego ministra zdrowia. Dwutomowe opracowanie stanowiło podstawę do przygotowania rozporządzenia, na podstawie którego od lutego 2019 r. realizowany jest pilotaż sieci onkologicznej. Początkowo rozwiązanie zostało wprowadzone na terenie dwóch województw – dolnośląskiego oraz świętokrzyskiego – po czym rozszerzone na dwa kolejne regiony – podlaskie oraz pomorskie

Pilotaż pozostał bez oceny

Zgodnie z rozporządzeniem celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci. We wrześniu 2020 r. Minister Zdrowia powołał także Komitet Sterujący do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. W jego skład weszli przedstawiciele resortu zdrowia, eksperci, przedstawiciele ośrodków onkologicznych i akademickich oraz organizacji pacjentów. Raport Zespołu został przekazany Adamowi Niedzielskiemu z końcem września 2022 r. W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowano Syntetyczny Raport Końcowy z programu pilotażowego w ramach sieci

– Ten dokument to sygnał alarmowy – nie mamy potwierdzenia, że sieć działa, nie mamy nawet oceny pilotażu. Tymczasem prace nad ustawą toczą się w niebywałym tempie i bez większej refleksjizauważa Anna Andrzejczak i dodaje – Rozporządzenie mówi, że ocena jakości i efektywności opieki odbywa się w oparciu o coroczne wartości mierników zaraportowane w trybie przewidzianym w pilotażu oraz ich porównanie rok do roku. Przedstawiony raport nie zawiera ani jednego miernika, który spełniałby te kryteria. Trudno wyobrazić sobie, by w oparciu o ten materiał podjęta została decyzja o wdrożeniu tak ważnej reformy.

Reforma systemu opieki onkologicznej: postulaty organizacji

Zdaniem obu organizacji reforma systemu opieki onkologicznej jest bezwzględnie konieczna, jednak zasadnicza część potrzebnych zmian nie wymaga wprowadzenia ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej w proponowanej formie. Istnieje szeroki konsensus co do zakresu zmian. Prace nad częścią z nich już trwają. Należy opracować i wdrożyć standardy postępowania, monitoring jakości, powołać ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu najczęściej występujących nowotworów, dokonać centralizacji diagnostyki i leczenia rzadkich rodzajów choroby oraz kilka innych zmian. Jedynym zadaniem, do którego jest potrzebna KSO w proponowanym kształcie, to powołanie zhierarchizowanej struktury oraz nadanie specjalnych uprawnień nadzorczych wybranej grupie ośrodkom onkologicznym konkluduje Anna Andrzejczak. 

Ogólnopolska Federacja Onkologiczna zapowiada kolejne działania. Nie spoczniemy, dopóki nie odbędzie się szeroka debata publiczna dotycząca pilotażu sieci onkologicznej. Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o jawność dokumentów związanych z pilotażem. Poprawa dramatycznych wyników leczenia nowotworów w Polsce wymaga współpracy wszystkich interesariuszy. Nasze oczekiwania nie wydają się nadmiarowestwierdza Dorota Korycińska.

Źródło: materiał prasowy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy