RPP podsumowuje pierwszy kwartał rejestrowania zdarzeń niepożądanych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W pierwszym kwartale 2022 biuro Rzecznika Praw Pacjenta zarejestrowało 374 zawiadomienia na temat zdarzeń niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów. Jak podkreślono w komunikacie RPP – kompleksowe rejestrowanie i ewaluacja zdarzeń niepożądanych jest istotna dla poprawy standardów bezpieczeństwa nad pacjentem.  

Projekt ustawy o jakości w systemie ochrony zdrowia zakłada powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który będzie działał na zasadach analogicznych do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (zobacz także: Kto może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne za niepożądane działanie szczepionki?). Wejście ustawy w życie przedłuża się, ale Rzecznik Praw Pacjenta od początku tego roku gromadzi zgłoszenia pacjentów o zdarzeniach niepożądanych.

– Tylko odpowiednie raportowanie, gromadzenie i analiza danych na temat zdarzań niepożądanych pozwoli na wdrożenie właściwych działań naprawczych. Poprawę bezpieczeństwa pacjenta uznaję za jedno z kluczowych wyzwań. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku zarejestrowaliśmy 374 zgłoszenia – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Jakie zdarzenia niepożądane zarejestrowało biuro RPP?

Jak podkreślono w komunikacie RPP – wdrożenie kompleksowego systemu rejestrowania i ewaluacji zdarzeń niepożądanych jest niezwykle istotne dla poprawy standardów bezpieczeństwa pacjenta. Mimo trwających prac legislacyjnych nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, Rzecznik podjął decyzję, by wykorzystać dostępne narzędzia i rozpocząć działania poprawiające bezpieczeństwo pacjenta. Prace nad systemem rejestrowania trwały od 2021 roku.

Wśród 374 zarejestrowanych zdarzeń niepożądanych, biuro RPP otrzymało 320 zgłoszenia niepożądane o charakterze klinicznym, 37 pozostałych i 17 organizacyjnych.

Zdarzenia niepożądane o charakterze klinicznym związane są bezpośrednio z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych. Świadczenia pozostałe to z kolei np. upadek czy samowolne oddalenie się pacjenta. Zdarzenia organizacyjne związane są np. niedostateczną obsadą kadrową, błędami lub brakami w dokumentacji.

Zgłaszane zdarzenia są również analizowane pod kątem prawnym

RPP podkreśla, że zebranie odpowiedniej ilości danych pozwoli na analizę i zdefiniowanie aktualnych problemów, co z kolei przełoży się na wdrożenie odpowiednich środków naprawczych w podmiotach leczniczych, które wpłyną na niwelowanie zagrożeń dla pacjentów. Ponadto zgłaszane zdarzenia są również analizowane pod kątem naruszeń praw pacjenta, a w uzasadnionych przypadkach Rzecznik podejmuje odpowiednie działania.

Pacjenci mogą zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta niepożądane zdarzenia telefonicznie, za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta, jak również za pomocą poczty tradycyjnej i e-maila.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Przeczytaj także: RPP: ruszyło przyjmowanie wniosków o odszkodowania za powikłania po szczepieniu

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy