RPP ws. funkcjonowania szpitali psychiatrycznych w czasie epidemii

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jakie działania powinni wprowadzić kierownicy szpitali psychiatrycznych, szpitali wielospecjalistycznych z oddziałami psychiatrycznymi i placówek leczenia uzależnień w czasie epidemii? Monitorowanie sytuacji w tych placówkach i analiza trudności, które tam wystąpiły pozwoliły Rzecznikowi Praw Pacjenta na przekazanie kilku praktycznych porad, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa.

RPP ws. funkcjonowania szpitali psychiatrycznych w czasie epidemii

Współpraca szpitali z sądami

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił uwagę na potrzebę współpracy szpitali z sądami. Na bieżąco będą prowadzone sprawy pilne, takie jak:

  • przyjęcia do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania z niego, prowadzone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • orzeczenia środka zabezpieczającego, w tym w formie pobytu w szpitalu psychiatrycznym (oddziały o podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym stopniu zabezpieczenia),
  • sprawy wynikające z ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, na mocy której funkcjonuje Krajowy Ośrodek Zapobiegania zaburzeniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Jak podkreślił Rzecznik, zaleca się, aby w kontaktach szpitali z sądami wybrać to bezpieczniejsze i skuteczne rozwiązanie, takie jak np. komunikacja zdalna, telekonferencje czy przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną lub faksem.

Jak rodziny mogą przekazać paczki dla pacjentów?

W związku z wprowadzonym w czasie epidemii zakazem odwiedzin, jedną z możliwości podtrzymania relacji z rodziną są paczki, w tym rzeczy osobiste pacjentów – zalecił Bartłomiej Chmielowiec. Aby nie ograniczyć całkowicie tej możliwości, szpitale wprowadzają różne rozwiązania w tym zakresie.

Placówki wprowadziły możliwość zostawiania przekazywanych rzeczy w osobnym pomieszczeniu na kwarantannę, przekazywania paczek przez wyznaczonego pracownika szpitala, a część wyznaczyło jeden dzień w tygodniu w którym paczki mogą być przekazywane. Jak zalecił Rzecznik, „inną formą wsparcia pacjentów może być zorganizowanie sklepu obwoźnego czy wyznaczenie jednej osoby z personelu do robienia drobnych zakupów lub zorganizowanie dla pacjentów dodatkowego posiłku w godzinach wieczornych”.

Co w sytuacji wystąpienia braków niezbędnego sprzętu lub środków ochrony osobistej?

Rzecznik zapewnił również, że w związku z możliwymi brakami środków ochronnych kierownicy szpitali mogą zwrócić się do wojewodów o przesunięcie niezbędnych środków pieniężnych na ich zakup. Przypomniał również o tym, że Minister Zdrowia wprowadził specjalną platformę, na której można przeglądać oraz wybierać oferty od wykonawców na wyroby medyczne czy środki ochrony indywidualnej.

– W niektórych szpitalach pacjenci w ramach terapii zajęciowej szyją maseczki ochronne. Skorzystać też można z pomocy organizowanej na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl – czytamy na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Czy wszystkie podmioty lecznicze wstrzymały przyjęcia planowe?

Bartłomiej Chmielowiec zwrócił uwagę, na to iż pomimo możliwości odbywania konsultacji drogą elektroniczną, duża część pacjentów wymaga pomocy całodobowej. Dlatego niektóre placówki wprowadziły możliwość przyjęcia pacjentów w ograniczonym stopniu, m.in. wprowadzając przyjęcia poprzedzone 14-dniową kwarantanną na oddziale obserwacyjnym.

– Przygotowaliśmy także ulotkę dla pacjentów wypisywanych ze szpitala. Znajdują się na niej informacje o instytucjach, które udzielają wsparcia psychicznego, gdy ktoś jest w domu lub odbywa kwarantannę, a doświadcza niepokoju, potrzebuje wsparcia i rozmowy – przekazał na swojej stronie Rzecznik.

Źródło: Gov.pl

Przeczytaj także: Koronawirus a astma – jak odróżnić objawy?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy