Ruszyły matury. Jakie ograniczenia obowiązują podczas egzaminów w związku z epidemią?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ze względu na epidemię koronawirusa egzaminy maturalne odbywają się w tym roku na specjalnych zasadach. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Obowiązek zakrycia ust i nosa

Według wytycznych w szkołach, w których odbywają się egzaminy, konieczne jest zakrywanie ust i nosa (za pomocą maseczki, materiału lub przyłbicy). Obowiązek ten dotyczy całego terenu placówek poza salami egzaminacyjnymi. Podczas oczekiwania na wejście do sali osoby zdające egzamin powinny zachować standardową odległość od innych osób i przestrzegać zasłaniania twarzy. Uczniowie mogą zdjąć osłony już po zajęciu miejsc, jednak nie jest to obowiązek. Personel nadzorujący egzamin musi być wyposażony w ekwipunek ochronny (maseczka, rękawiczki) podczas rozdawania arkuszy egzaminacyjnych.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa osoby zdające będą wolały pozostać w maseczce podczas egzaminu, mają taką możliwość.

Konieczna dezynfekcja

W wytycznych wskazano, że przy wejściu do placówki szkolnej, w której odbywa się egzamin, należy umieścić pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Korzystanie z niego jest obligatoryjne dla każdej osoby wchodzącej na teren szkoły. Pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi muszą się także znajdować we wszystkich salach egzaminacyjnych. Dezynfekcji musi także podlegać paczka z arkuszami egzaminacyjnymi.  Przewidziano również szczegółowe procedury dotyczące odbierania od uczniów wypełnionych arkuszy i przygotowywania ich do wysyłki oraz zabezpieczenia sprzętu komputerowego dla osób zdających egzamin z informatyki.

Ograniczenie liczby osób w placówkach

W dniach, w których odbywają się egzaminy maturalne, na terenie szkół nie powinni przebywać uczniowie innych klas i nauczyciele nieuczestniczący w organizacji egzaminu. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć dla tych uczniów w terminach poza egzaminami, powinny one zostać przeprowadzone już po zakończeniu egzaminu w danym dniu i po przeprowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń.

W trakcie trwania egzaminów na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdające, personel odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu (zespoły nadzorujące, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby odpowiedzialne za obsługę sprzętu multimedialnego i medycznego, osoby asystujące zdającym, których obowiązują specjalne warunki lub forma egzaminu, personel odpowiedzialny za sprzątanie i dezynfekcję placówki).

Co istotne, w wytycznych nie uwzględniono ograniczeń dotyczących liczby osób w sali, choć rekomenduje się, by była ona jak najmniejsza. Egzaminy mogą się odbywać w dowolnym pomieszczeniu, które umożliwia zachowanie odstępów między osobami uczestniczącymi w egzaminie – mogą to być sale lekcyjne i gimnastyczne, ale również korytarze szkolne. Odstępy między ławkami muszą wynosić co najmniej 1,5 m.

Organy nadzorcze rekomendują także, by pomieszczenia egzaminacyjne były regularnie wietrzone (przed rozpoczęciem egzaminu, po jego zakończeniu oraz w trakcie mniej więcej co godzinę).

Wytyczne dotyczące wyposażenia

Osoby zdające nie powinny przynosić ze sobą rzeczy, które nie są niezbędne podczas egzaminu (np. maskotek, książek). Konieczne jest natomiast, by każdy ze zdających posiadał własne przybory piśmiennicze (długopis, ołówek, linijka, cyrkiel, kalkulator itd.). W przypadku zapewnienia przez szkołę zapasowego wyposażenia, konieczne jest regularne dezynfekowanie.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Przeczytaj także: Powstał eksperymentalny test na koronawirusa wykorzystujący nanocząstki

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy