Rząd przekazał do konsultacji projekt rozwoju ochrony zdrowia na lata 2021-2027

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Przedstawiona strategia rządowa obejmuje zmiany w zakresie świadczenia usług, infrastruktury, zarządzania kadrami medycznymi i kształcenia pracowników ochrony zdrowia. Proponowane są dalszy rozwój teleporad, wprowadzenie e-rejestracji, znoszenie limitów do specjalistów czy zwiększanie limitów miejsc na studiach medycznych.

Rząd przedstawił projekt „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, w którym zaprezentował plany rozwoju w tym sektorze. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że cele wyznaczone w strategii są spójne z koncepcją Polskiego Ładu. „Zdrowa przyszłość” została przygotowana jako kontynuacja „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Opracowanie projektu wynika z wymogów Komisji Europejskiej dotyczących wykorzystania środków europejskich.

Przedstawiona strategia obejmuje cztery główne obszary: pacjent, procesy, rozwój i finanse. Celem projektu jest na zapewnienie obywatelom dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, wydłużenie życia pacjentów i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.

Dalsza informatyzacja w systemie świadczeń medycznych

Planowane są: zwiększenie roli opieki domowej i środowiskowej, szersze wykorzystanie teleporad i rozwinięcie e-rejestracji. Według założeń możliwe będzie też kontynuowanie recepty w serwisie opieki farmaceutycznej.

Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych

Projekt zakłada szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych. Są to między innymi:

  • znoszenie limitów do lekarzy specjalistów i świadczeń medycznych w wybranych grupach świadczeń,
  • powstanie map zdrowotnych, na których zostanie uwzględnione, gdzie istnieje największe zapotrzebowanie na świadczenia medyczne,
  • wprowadzenie systemu zachęt do relokacji dla kard medycznych,
  • lepsze zarządzanie dystrybucją leków,
  • zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii lekowych,
  • obowiązkowe monitorowanie jakości i dostępności leczenia w danych placówkach,
  • proponowanie nowych programów badań przesiewowych w grupach podwyższonego ryzyka.

Rozwój programów kompleksowej opieki zdrowotnej

Projekt zakłada dalsze rozwijanie programów kompleksowej opieki zdrowotnej w obrębie poszczególnych chorób, m.in.:

  • utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej,
  • rozwinięcie Krajowej Sieci Kardiologicznej,
  • stworzenie kompleksowej opieki i rehabilitacji postcovidowej.

Planowane jest zwiększenie roli POZ i przeniesienie jednodniowych procedur zabiegowych do opieki ambulatoryjnej. Autorzy projektu zamierzają także kontynuować reformę nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Planowane zwiększenie kadr medycznych

Według projektu zwiększona ma zostać liczba miejsc na studiach medycznych, szkoleniach i w kształceniu specjalizacyjnym. Zachętą mają być stypendia i kredyty dla studentów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. Kredyty będą umarzane po przepracowaniu ustalonego czasu w publicznym systemie ochrony zdrowia. Pielęgniarki, ratownicy i inne zawody medyczne mają otrzymać szersze kompetencje.

Zmiany w opiece nad osobami starszymi i osobami z chorobami psychicznymi

Do projektu zostały dołączone dwa dokumenty – pierwszy dotyczący opieki nad osobami starszymi i poprawy jakości życia i zdrowia seniorów i ich opiekunów oraz drugi wprowadzający zmiany w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Źródła: gov.pl

Przeczytaj także: Koronawirus przyczynił się do śmierci 524 pracowników ochrony zdrowia

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy