Sejmowa Komisja Zdrowia za wykreśleniem logopedów z grupy niektórych zawodów medycznych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

25 maja na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia jednomyślnie przyjęto poprawkę o wykreśleniu logopedy z ustawy o niektórych zawodach medycznych. Komisja nie zarekomendowała również dopisania do ustawy technika dentystycznego, sanitariusza szpitalnego, sekretarki medycznej i technika analityki medycznej. Z kolei 25 głosami „za” przyjęto poprawkę włączeniu do grupy nowego zawodu – instruktora terapii uzależnień.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych reguluje m.in. zasady wykonywania tych zawodów. Znajdują się w niej: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Rekomendacja wykreślenia logopedów z ustawy

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 9 maja br. Wówczas posłowie wskazywali na konieczność uregulowania zawodu logopedy w odrębnej ustawie. Przedstawiciele innych klubów niż PiS poinformowali o swoich poprawkach zmierzających do wykreślenia logopedów z ustawy. Sygnalizowano również konieczność innych zmian dotyczących m.in. dietetyków i doprecyzowania zapisów dotyczących techników farmaceutycznych.

31 głosami w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przyjęto poprawkę i zarekomendowano wykreślenie logopedy z grupy niektórych zawodów medycznych. Komisja była jednomyślna w tej kwestii. Ponadto 25 głosami „za” przyjęto poprawkę o dopisaniu nowego zawodu – instruktor terapii uzależnień.

Podczas posiedzenia komisja nie przyjęła poprawek dotyczących dopisania do grupy zawodów medycznych technika dentystycznego, sanitariusza szpitalnego, sekretarki medycznej, technika analityki medycznej.

Profesjonalna i rzetelna kadra medyczna

Celem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, jak wskazano w uzasadnieniu, jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczącej doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z tym projektem ma powstać mechanizm, który zapewni dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, podkreśla, że będzie to gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększyć ma to również bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Źródło: PAP

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy