Siódma edycja badania poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Centrum e-Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia przygotowało już siódmą edycję sprawdzającą stopień informacji podmiotów leczniczych. Badanie umożliwi zebranie danych o wykorzystaniu nowych technologii w zakresie ich działania. Analiza potrwa od 5 do 23 czerwca.

Dialog z użytkownikami

Głównym celem badania jest pozyskanie informacji o przygotowaniu podmiotów leczniczych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), a tym samym wypełnienia obowiązków określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2021 r., poz. 666, z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1153, z późn. zm.).

Kierownik Centrum e-Zdrowia zachęca podmioty prowadzące działalność medyczną do udziału w badaniu, którego celem jest m.in. uzyskanie aktualnych informacji o stopniu ich informatyzacji oraz przygotowanie do wypełnienia obowiązków w zakresie dokumentacja medyczna w formie elektronicznej, w tym elektroniczna dokumentacja medyczna.

– Jednym z kluczowych celów „Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027” jest dialog z użytkownikami naszych produktów. Jestem przekonany, że poznanie potrzeb środowiska medycznego, a także diagnoza poziomu zaawansowania technologicznego podmiotów są niezbędne do dalszego rozwoju cyfrowego oraz projektowania użytecznych i wygodnych rozwiązań – wskazał dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki.

Jak wspomniano wcześniej, kolejnym celem jest zebranie informacji o ich oczekiwaniach wobec nowych rozwiązań z zakresu cyfryzacji opieki zdrowotnej, których scentralizowane wdrożenie pozwoli na poprawę efektywności i jakości świadczonych przez nich usług zdrowotnych. Badanie pozwoli także na zebranie danych na temat wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i telemedycyna, przez podmioty lecznicze w ich działalności, a także planów rozwojowych z tym związanych. Analiza posłuży również do zrozumienia oczekiwań związanych z rozwojem cyfryzacji w ochronie zdrowia i wdrażaniem kolejnych rozwiązań w tym zakresie.

Na czym polega badanie?

Kwestionariusz będzie rozesłany do następujących podmiotów:

  1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – szpitalne;
  2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne;
  3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), obejmującej:
  • świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
  • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (AOS);
  • inne niż wskazane powyżej świadczenia zdrowotne.

Każdy podmiot leczniczy, zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) i prowadzący dokumentację medyczną, otrzymał od CeZ mailowo indywidualny link do ankiety, którą należy wypełnić.

Źródło: puls medycyny, cez.gov.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy