Teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej – w planach standaryzacja

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ministerstwo Zdrowia 29 lipca przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Jakie kwestie reguluje rozporządzenie?

Poprzez wprowadzenie standardu teleporady w placówkach POZ decydenci chcą z jednej strony zapewnić pacjentom optymalne i ujednolicone warunki realizacji tego świadczenia, natomiast z drugiej – zabezpieczyć informacje medyczne przekazywane drogą elektroniczną. W rozporządzeniu uwzględniono takie elementy procesu realizacji teleporady jak potwierdzenie tożsamości pacjenta, zapewnienie poufności świadczenia, metody bezpiecznego przesyłania dokumentacji medycznej, informacja o ewentualnej konieczności odbycia osobistej wizyty u lekarza.

Najważniejsze założenia rozporządzenia w sprawie standardu teleporady w POZ:

 1. Świadczeniodawca powinien opracować i udostępnić informację o zasadach udzielania teleporad zarówno w miejscu wykonywania świadczeń, jak i na swojej stronie internetowej. Informacje te powinny obejmować:

  * wskazanie systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, za pośrednictwem których teleporady są udzielane;

  * sposób ustalenia terminu teleporady;

  * sposób nawiązania kontaktu pomiędzy świadczeniodawcą POZ a pacjentem oraz sposób udzielenia teleporady;

  * sposób postępowania w sytuacji, kiedy w ustalonym terminie nie ma możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem; świadczeniodawca POZ powinien poinformować pacjentów, że w takim przypadku teleporada zostaje anulowana, przy czym lekarz jest wcześniej zobowiązany do podjęcia co najmniej trzech prób kontaktu w odstępie nie krótszym niż 5 minut.

 2. Świadczeniodawca przed udzieleniem teleporady powinien potwierdzić tożsamość pacjenta na podstawie przekazanych przez niego danych.

 3. Jeżeli dokumentacja medyczna jest przesyłana z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, świadczeniodawca powinien zadbać o to, aby transmisja elektronicznych dokumentów w postaci graficznej i tekstowej odbyła się z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

 4. Świadczenie teleporady powinno się odbywać z zachowaniem pełnej poufności.

 5. W procesie realizacji teleporady świadczeniodawca powinien ustalić, czy ten rodzaj świadczenia jest wystarczający dla zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki zdrowotnej. Jeżeli problem zdrowotny będący przedmiotem teleporady wymaga osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, świadczeniodawca powinien poinformować o tym pacjenta.

 6. Jeżeli w trakcie teleporady wystawione zostaną e-skierowanie, e-recepta lub orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, świadczeniodawca powinien poinformować pacjenta, w jaki sposób może je zrealizować. Jeżeli pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta, powinien również zostać poinformowany o tym, w jaki sposób może je założyć oraz jakie korzyści płyną z posiadania takiego konta (ułatwienie dostępu do informacji i zaleceń przekazanych podczas teleporady).

Według projektu rozporządzenia placówki świadczące usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej będą miały 90 dni na to, aby dostosować swoją działalność do wytycznych zawartych w przepisach rozporządzenia. Uwagi do projektu można zgłaszać do 5 sierpnia 2020 roku. Z uwagi na to, że obecnie mamy do czynienia zdużym zapotrzebowaniem na teleporady, rozporządzenie ma zacząć obowiązywać wraz z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl

Przeczytaj także: Szczepionka na koronawirusa – na jakim etapie są prace?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy