Zabrze: nowatorski program wykrywania zaburzeń lipidowych u dzieci

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Kardiolodzy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zainicjowali autorski program pod hasłem „Lipidogram dla pierwszaka”, którego celem jest przebadanie uczniów pierwszych klas szkół podstawowych pod kątem wystąpienia w przyszłości przedwczesnego zawału lub udaru. Przedsięwzięcie obejmie ok. 1,5 tys. dzieci w Zabrzu.

– Jak dotąd żaden rejon Polski, żadne miasto ani żadna gmina nie wykonały u siebie podobnych badań. Jest to projekt nowatorski, unikatowy w skali polskiej. Współorganizatorami projektu są Urząd Miasta w Zabrzu, któremu dziękujemy za wsparcie finansowe, oraz Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – wyjaśnia prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Na czym będą polegały badania?

„Lipidogram dla pierwszaka” to program, który polega na sprawdzeniu zdrowia dzieci pod kątem zaburzeń lipidowych. Projekt aktualnie ruszył w Zabrzu i zakłada przebadanie około 1,5 tys. dzieci. Celem badania jest zidentyfikowanie grupy najmłodszych z zaburzeniami lipidowymi, tych z hipercholesterolemią rodzinną, czyli wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie chorobą prowadzącą do przedwczesnej miażdżycy. U dzieci przeprowadzone zostanie badanie poziomu cholesterolu, jak również sprawdzone zostanie BMI, czyli wskaźnik masy ciała.

Badanie jest już w trakcie realizacji, przebadano 60 dzieci, wśród których u 4 stwierdzono za wysoki poziom cholesterolu.

– Możliwość przebadania populacji miasta Zabrze daje nam unikatową możliwość znalezienia osób zagrożonych przedwczesną miażdżycą. Gdyby program udało się kontynuować w latach kolejnych, moglibyśmy stworzyć jedyną w skali Polski mapę rodzin z hipercholesterolemią rodziną, a nasze doświadczenia mogłyby stać się podstawą wdrożenia podobnego projektu dotyczącego pierwotnej profilaktyki przedwczesnej miażdżycy w całej Polsce – podsumował dr hab. Krzysztof Dyrbuś, kardiolog z III Kliniki Kardiologii SUM w SCCS w Zabrzu.

Wykrycie hipercholesterolemii rodzinnej

Hipercholesterolemia rodzinna jest schorzeniem wrodzonym, dziedziczonym w sposób dominujący. Choroba zależy od czynników niemodyfikowalnych, takich jak: wiek czy płeć męska. Osoby, które są obciążone genetycznie tą chorobą, mają zdecydowanie większe stężenie cholesterolu. Skutkuje to zwiększeniem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i zawału serca. U części chorych mogą występować żółtaki ścięgien czy pierścień rogówkowy.

– W Polsce rocznie dochodzi do 80 tys. zawałów serca. Jak wynika z naszych wcześniejszych badań, u części chorych dochodzi do zawału z powodu przedwczesnej miażdżycy. Problem dotyczy zarówno młodych kobiet, jak i młodych mężczyzn; w tym hipercholesterolemia rodzinna – pewna i prawdopodobna – odpowiada za ok. 3% zawałów. U tych pacjentów do zawału dojść może między 30. a 50. rokiem życia – wyjaśnił prof. Mariusz Gąsior.

Specjaliści dodają również, że dzięki przepadaniu najmłodszych, istnieje możliwość objęcia opieką medyczną całej rodziny ze względu na podłoże genetyczne.

– Wartością dodaną projektu będzie możliwość przeprowadzenia diagnostyki kaskadowej, która obejmie rodzeństwo i rodziców dziecka z zaburzeniami lipidowymi. Może to uchronić całe rodziny przez tragicznym w skutkach zdarzeniem takim jak zawał serca czy udar mózgu – dodał profesor.

Źródło: dlaszpitali.pl, miastozabrze.pl

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy