Zalecenia PTPAiIO dla pielęgniarek anestezjologicznych na okres epidemii – jakie informacje zawierają?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Autor: Marta Bogucka

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki wydało zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. O najważniejszych wymogach mówi dla Evereth News prezes PTPAIO dr n. med. Paweł Witt.

Zalecenia opracowane przez ekspertów z grupy roboczej PTPAIO dotyczą zarówno ogólnych procedur bezpieczeństwa, jak i wyspecjalizowanych procedur związanych ściśle z pracą pielęgniarek anestezjologicznych oraz pielęgniarek pracujących na oddziałach intensywnej opieki. Wśród zaleceń znalazła się m.in. instrukcja przeprowadzenia procedury intubacji u pacjenta zarażonego COVID-19, a także procedura postępowania z ciałem pacjenta zmarłego z powodu zakażenia wirusem alarmowym. Jak wyjaśnia prezes PTPAIO dr Paweł Witt:

– Procedury były opracowywane przez członków PTPAIO na podstawie wiedzy zgromadzonej przez międzynarodowe pielęgniarskie towarzystwa naukowe z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Otrzymaliśmy zgody na tłumaczenia procedur. Opracowane przez nas zalecenia były konsultowane z ekspertami z Ministerstwa Zdrowia, konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a także z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z ekspertami w dziedzinie anestezjologii z Polski oraz z zagranicy. Sprawna współpraca wszystkich tych instytucji pozwoliła na opracowanie standardów postępowania z chorymi na COVID-19.

Eksperci PTPAIO ponadto stale dokładają starań, by zapewniać środowisku pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki rzetelne materiały informacyjne i szkoleniowe związane z postępowaniem podczas epidemii COVID-19. Jak mówi dr n. med. Paweł Witt:

– Do PTPAIO od początku epidemii trafia bardzo wiele pytań i próśb o pomoc od pielęgniarek. W dobie epidemii żadna wątpliwość nie jest błaha. Trzeba analizować wszystkie czynności wykonywane w placówkach medycznych przez personel, oceniać ich ryzyko, wypracowywać procedury – tłumaczy ekspert. – PTPAIO bardzo szybko odpowiedziało na tę potrzebę informacji środowiska pielęgniarskiego. Publikujemy na naszej stronie internetowej procedury i materiały dla personelu. Jest to możliwe dzięki olbrzymiej pracy członków grupy roboczej PTPAIO.

Zalecenia ogólne

Eksperci z grupy roboczej PTPAIO zwracają w zaleceniach dużą uwagę na kwestie higieny oraz wyposażenia ochronnego.

Eksperci podkreślają konieczność stosowania oraz regularnego wymieniania rękawiczek ochronnych. Jak wskazują, za każdym razem przed założeniem rękawiczek oraz po ich zdjęciu należy myć i dezynfekować ręce. Rękami w rękawiczkach powinno się jak najmniej dotykać powierzchni w otoczeniu pacjenta. Jeżeli konieczne jest dotknięcie np. klamki, należy rękawiczki zdezynfekować. Jeśli ulegną zabrudzeniu bądź rozdarciu, należy je od razu wymienić. Eksperci wskazują także, że zalecane jest posiadanie dwóch par rękawiczek (jedna para pod fartuchem ochronnym, a druga zakrywająca mankiet fartucha).

W zaleceniach PTPAIO można także znaleźć szczegółowe, opatrzone ilustracjami instrukcje dotyczące sposobu i kolejności zakładania wszystkich elementów wyposażenia ochronnego. Oddzielne instrukcje odnoszą się do procedur zdejmowania poszczególnych elementów sprzętu ochronnego (fartucha, sprzętu ochraniającego twarz).

W zaleceniach uwzględniono, w jakich warunkach oraz jak często powinno się zmieniać wyposażenie ochronne. Eksperci zwracają uwagę na potrzebę wydzielenia specjalnych przestrzeni do tego celu (tzw. śluza brudna lub buforowa strefa czysta i brudna) oraz zapewnienia asysty przy zakładaniu i zdejmowaniu ubrań ochronnych. Wskazują także, na których etapach zdejmowania ubrania ochronnego konieczne jest mycie i dezynfekcja (rąk, twarzy i całego ciała).

Procedury specjalistyczne

W zaleceniach PTPAIO najważniejsze instrukcje dotyczą sposobu przeprowadzania procedury intubacji pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz postępowania ze zwłokami pacjenta zmarłego z powodu choroby COVID-19.

W instrukcji przeprowadzenia intubacji u pacjenta zarażonego uwzględniono niezbędne środki ochrony osobistej (jednorazowa maska, gogle/przyłbica, obuwie, fartuch/kombinezon, rękawiczki) oraz elementy wyposażenia (filtr HMF z wymiennikiem ciepła i wilgoci łączący rurkę intubacyjną z workiem samorozprężalnym). W instrukcji zawarto także wszystkie istotne ze względu na sytuację epidemiologiczną elementy procedury intubacji (dobór techniki zabiegu, postępowanie ze sprzętem – zabezpieczenie i dezynfekcja). Zalecenia obejmują również kwestię transportu z bloku operacyjnego (wydzielenie oddzielnych, oznakowanych pomieszczeń).

Procedura postępowania z ciałem pacjenta zakażonego koronawirusem opracowana przez PTPAIO obejmuje dokładny spis sprzętu potrzebnego do transportu i postępowania ze zwłokami (środki ochrony osobistej, produkty dezynfekcyjne, opatrunki, worki foliowe, pojemniki na odpady medyczne).

W zaleceniach uwzględniono dokładne wytyczne dotyczące postępowania z pozostałym w ciele sprzętem do terapii (zabezpieczenie rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, wkłuć centralnych, cewników moczowych, drenów). Instrukcje obejmują również szereg czynności służących epidemicznemu zabezpieczeniu zwłok (obmycie zwłok, zabezpieczenie ciała, trumny i miejsca pochówku) oraz dotyczących procedur transportu ciała i pochówku.

Źródło:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Zalecenia bezpiecznego sprawowania opieki nad pacjentem z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19, Załączniki nr 1-6.

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Analiza składu ścieków może wskazać ogniska epidemii koronawirusa

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy