Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Sprawdź 6 poprawek przyjętych przez Senat

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

We czwartek Senat przyjął nowelizację ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, a także niektórych innych ustaw. Przyjętych zostało 6 poprawek. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Sprawdź 6 poprawek przyjętych przez Senat

Wśród przyjętych poprawek znalazły się dwa punkty dotyczące pomocy medycznej rannym obywatelom Ukrainy oraz osobom, które walczą po stronie ukraińskiej. Poprawki te zostały zgłoszone przez Waldemara Kraskę. Ich celem jest umożliwienie leczenia i transportowania osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych, z terytorium Ukrainy na terytorium naszego kraju.

Ponadto spośród czterech poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne przyjęto poprawki zmierzające do poprawnego odesłania do jednostek redakcyjnych zawartych w załączniku do stosownej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, do upoważnienia wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem rolnictwa do wyczerpującego określenia wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, zmierzającą do zapewnienia legislacyjnej konsekwencji skrótu zastosowanego w ustawie Prawo farmaceutyczne, a także zmierzającą do dostosowania poleceń nowelizacyjnych w art. 4.

Kto będzie prowadził rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących zawód?

Zgodnie z przyjętymi poprawkami nastąpią zmiany w zakresie swobody świadczenia usług i uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w kwestii nauczania. Nowelizacja wprowadza również zmiany w zakresie organu prowadzącego rejestr pielęgniarek i położnych, które wykonują zawód czasowo lub okazjonalnie. Dotychczas zestawienie to prowadziły Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych. Po wprowadzeniu nowelizacji rejestr będzie prowadzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Ponadto nowela pozwoli na wprowadzenie zmian w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych, a także złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu w dowolnej izbie pielęgniarek i położnych.

Zlikwidowane zostaną Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny i Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego

Senat zaakceptował również poprawkę dotyczącą rezygnacji z Państwowego Egzaminu Fizjoterapetycznego i Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Według wiceministra Piotra Brombera skróci to drogę do zawodów fizjoterapeuty i ratownika medycznego, a także znacznie przyspieszy wejście osób wykonujących te zawody na rynek pracy.

Nowelizacja zakłada również, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, umożliwienie dokonywania oceny badań klinicznych produktów leczniczych, a także działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

Głównym celem nowelizacji o zawodach pielęgniarki i położnej jest implementacja prawa unijnegouproszczenie procedur wejścia na rynek pracy osób z tytułem ratownika medycznego i fizjoterapeuty. Nowelizację z przyjętymi poprawkami poparło 99 senatorów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, a także nie wstrzymał się od głosu.

Źródło: PAP

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy