CKPPiP wznowiło prowadzenie egzaminów państwowych. Jakie zalecenia obowiązują zdających?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych poinformowało, że od 15 czerwca wznawia prowadzenie egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dla osób przystępujących do egzaminu przygotowane zostały wytyczne. Co się w nich znalazło?

Egzaminy specjalizacyjne dla pielęgniarek w sesji wiosennej 2020 r. decyzją CKPPiP potrwają od 15 czerwca do 24 lipca. Łącznie w sesji ma się odbyć 19 egzaminów. Ma w nich wziąć udział 3947 osób. Aby zapewnić tak dużej grupie zdających bezpieczne warunki, CKKPiP opracowało wytyczne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa podczas egzaminów.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Jak wskazano w zaleceniach CKPPiP, osoby zdające egzamin państwowy są zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki jedno- lub wielorazowej, materiału, przyłbicy. Zdjęcie osłony jest dozwolone dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Zdający musi ponownie zasłonić usta i nos, jeżeli do jego stanowiska podejdzie członek komisji egzaminacyjnej, a także kiedy chce wyjść do toalety lub opuścić salę egzaminacyjną po ukończeniu egzaminu.

Zachowany dystans

CKPPiP podaje, że zdający w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej powinni zachowywać dystans 2 m. W zaleceniach poinformowano także, że przeznaczone dla zdających stoły lub ławki również zostaną rozstawione z zachowaniem odstępów.

Środki bezpieczeństwa zostaną także utrzymane w trakcie wpuszczania kursantów na salę egzaminacyjną. Członek Państwowej Komisji Identyfikacyjnej zweryfikuje tożsamość zdającego na podstawie przedłożonego dokumentu z zachowaniem bezpiecznego dystansu lub przez ekran ochronny. Zdający może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy.

Niepokojące objawy

CKKPiP podkreśla, że udział w egzaminie mogą wziąć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów, nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Do egzaminu nie zostanie również dopuszczona osoba, która przebywała z osobą na kwarantannie lub w izolacji.

Zanim zdający zostanie wpuszczony do sali egzaminacyjnej, może zostać przeprowadzony bezdotykowy pomiar temperatury. W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury lub innych objawów, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem (kaszel, katar), zdający nie może przystąpić do egzaminu. Osoba taka zostanie odizolowana w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej jest zobowiązany do poinformowania lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej o konieczności zastosowania izolacji wobec zdającego. Jeżeli stan zdrowia osoby wykazującej objawy chorobowe nie wymaga interwencji medycznej, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym.

Ze względu na opisane powyżej procedury osoby, które cierpią na schorzenia mogące wywoływać objawy podobne do symptomów COVID-19, takie jak np. alergia, powinny poinformować o tym przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodatkowe procedury

W zaleceniach wskazano, że zdający mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych. Pożyczanie ich od innych osób zdających egzamin jest zabronione.

Ponadto jeżeli zdający ma ze sobą rzeczy osobiste (okrycie wierzchnie, telefon, torbę lub plecak), które chce zostawić w szatni, powinien je umieścić w foliowej osłonie.

Pełną treść zaleceń można znaleźć na stronie CKPPiP pod tym adresem.

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Podostre zapalenie tarczycy nowym objawem klinicznym COVID-19?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy