Czy dodatek covidowy dla pielęgniarek jest wypłacany prawidłowo? Nowe stanowisko OZZPiP

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

18 stycznia 2021 roku ukazało się stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie wypłaty dodatków covidowych dla pielęgniarek. OZZPiP alarmuje, że z powodu niejasności w przepisach dochodzi do nieprawidłowości i nadużyć.

Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, w całym kraju dochodzi do olbrzymich nieprawidłowości w wypłacie środków na dodatki za pracę przy walce z epidemią. Nieprecyzyjność przepisów regulujących wypłatę dodatków sprawia, że dyrektorzy podmiotów leczniczych interpretują je w sposób dowolny, często z dużą szkodą dla pielęgniarek. Jak podkreślono w stanowisku OZZPiP, sytuacja ta wywołuje wśród pielęgniarek ogromny gniew i niezadowolenie, które pozbawiają motywacji do pracy ponad siły w walce z trwającą pandemią.

Nieprawidłowości w wypłatach

OZZPiP alarmuje, że z powodu niejasności w przepisach część pracodawców w ogóle nie wypłaca pielęgniarkom środków na dodatki za pracę przy epidemii. Dochodzi do sytuacji, w których pracodawcy nie zgłaszają do NFZ list pracowników uprawnionych do otrzymania dodatków lub nie uwzględniają na nich całego personelu zaangażowanego w pracę przy pacjentach zarażonych koronawirusem.

W wielu przypadkach środki wypłacane są w sposób nieprawidłowy – wynika z informacji podanych przez OZZPiP. Pracodawcy, wbrew interpretacjom NFZ, wymagają od pielęgniarek podania konkretnych zakresów czasowych, kiedy sprawowały opiekę nad chorymi na COVID-19, i na tej podstawie wypłacają dodatki. Pielęgniarki, które opiekują się pacjentami podejrzanymi o zakażenie, często nie są też wykazywane w wypłatach środków za pracę przy epidemii.

OZZPiP zwraca uwagę, że część pielęgniarek nie otrzymała jeszcze środków przyznanych za październik 2020 r.

Dodatek dla wszystkich

Jak podkreślono w stanowisku OZZPiP, niejasności w przepisach doprowadziły do rażącego skrzywdzenia ogromnej rzeszy pielęgniarek i położnych. W chwili obecnej tylko niewielki odsetek pielęgniarek otrzymuje dodatkowe fundusze. Pozostały zaangażowany w walkę z epidemią personel został pozbawiony obiecanych przez rząd rekompensat.

W stanowisku OZZPiP podkreślono, że dodatek za pracę przy epidemii powinny otrzymać wszystkie pielęgniarki, niezależnie od rodzaju podmiotu leczniczego i stopnia jego zabezpieczenia.

Konieczna zmiana przepisów

OZZPiP postuluje, by w trybie natychmiastowym wprowadzić zmiany w przepisach o dodatkach za pracę przy epidemii. Przepisy powinny zostać sformułowane w taki sposób, by były czytelne i jednoznaczne, co zlikwiduje pole do nadużyć. Ponadto dodatkiem do wynagrodzenia powinny zostać objęte wszystkie pielęgniarki oraz grupy medyków pominięte w obowiązujących aktualnie poleceniach Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: ozzpip.pl

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Poradnik prawny NRPiP dla pielęgniarek – pytania i odpowiedzi na temat nowych przepisów

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy