Czy dzieci wrócą od września do szkół? Są już konkretne wytyczne

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Jak poinformował w środę 5 sierpnia minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, według aktualnych założeń dzieci mają od nowego roku szkolnego wrócić do szkół i odbywać w nich lekcje z zachowaniem specjalnych zasad bezpieczeństwa. W związku z tym ukazały się szczegółowe wytyczne dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych.

Trzy modele nauczania

Jak poinformował Dariusz Piontkowski, Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia planuje wprowadzenie trzech trybów nauczania: stacjonarnego, mieszanego i zdalnego.

Podstawowym trybem ma być tryb stacjonarny, zakładający odbywanie zajęć w placówce szkolnej. Jeżeli jednak w danym regionie wystąpi zwiększone zagrożenie epidemiologiczne, władze szkoły w porozumieniu z inspekcją sanitarną będą mogły zadecydować o wprowadzeniu trybu mieszanego, w którym część uczniów ma odbywać zajęcia na miejscu, w placówce, natomiast pozostała część – na odległość. W skrajnych przypadkach będzie istniała także możliwość wprowadzenia w pełni zdalnego systemu nauczania.

Bez maseczek

Zajęcia w trybie stacjonarnym maja się odbywać z zachowaniem szczegółowych procedur bezpieczeństwa. Jak wyjaśnił Dariusz Piontkowski, nie przewiduje się konieczności noszenia maseczek przez uczniów ani nauczycieli i innych pracowników szkół. Obowiązek ten będzie obejmował wyłącznie osoby, które będą przychodziły do placówek z zewnątrz, czyli np. rodziców.

W wytycznych znalazło się natomiast zalecenie dotyczące higieny osobistej. Dzieci i nauczyciele będą zobowiązani do częstego mycia rąk wodą z mydłem. W wytycznych wskazuje się także, że podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać usta i nos, a w pozostałych sytuacjach unikać dotykania tych obszarów.

Zachowana liczebność klas

Jak poinformował minister edukacji narodowej, nie przewiduje się obecnie ograniczenia liczby uczniów w poszczególnych klasach. Uczniowie będą jednak musieli stosować się do środków ostrożności – nie powinni wymieniać się rzeczami (np. podręcznikami, przyborami) ani przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.

Pomieszczenia, w których mają odbywać się zajęcia lekcyjne, będą regularnie wietrzone, czyszczone i dezynfekowane. Z sal lekcyjnych mają zostać usunięte przedmioty, których nie da się skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Regularnemu czyszczeniu ma również podlegać sprzęt sportowy.

Funkcjonowanie szkolnych bibliotek, świetlic i gabinetów profilaktyki zdrowotnej powinno się odbywać według zasad ustalonych indywidualnie przez dyrekcję danej placówki.

Bez zgromadzeń w dużych grupach na przerwach i boiskach

W miarę możliwości funkcjonowanie szkoły powinno zostać zorganizowane w taki sposób, by umożliwić zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły. Uczniowie nie powinni często zmieniać pomieszczeń, w których odbywają zajęcia, ani gromadzić się w dużych grupach. W tym celu dyrekcje szkół powinny wprowadzić takie rozwiązania jak różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku.

Zasada zachowania bezpiecznego dystansu powinna obowiązywać także w stołówkach szkolnych. Jeżeli nie jest to możliwe, rekomenduje się, aby uczniowie spożywali posiłki w trybie zmianowym lub w towarzystwie innych uczniów z tej samej klasy.

Uczniowie od września mają wrócić do szkół

Niezbędna komunikacja z rodzicami

W rekomendacjach znalazło się zalecenie, by zapewnić sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sytuacji, kiedy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel). W takim przypadku uczeń powinien zostać poddany izolacji w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, a rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

Jak poinformował minister edukacji narodowej, do połowy sierpnia główny inspektor sanitarny ma w porozumieniu z MEN opracować wytyczne postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w razie wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia.

Źródło: https://gis.gov.pl/, https://zdrowie.wprost.pl/

Przeczytaj także: Czy osoby z problemami z oddychaniem zamiast maseczek będą musiały nosić np. przyłbicę?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy