Fundusz Medyczny uszczupli wydatki na refundację? Pacjenci i przedsiębiorcy ostrzegają przez ostatecznym demontażem projektu Prezydenta

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Piętnaście organizacji pacjenckich oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciły się do ministra zdrowia z prośbą o pilne przekazanie informacji dotyczących finansowania ochrony zdrowia poprzez Fundusz Medyczny. Ich zdaniem istnieje poważne zagrożenie, że środki wydatkowane na leki finansowane z Funduszu Medycznego będą wliczały się do całkowitego budżetu na refundację (CBR). Takie rozwiązanie znacząco pogorszy sytuację polskich pacjentów i będzie stanowić zaprzeczenie obietnic składanych przez Kancelarię Prezydenta oraz resort zdrowia w trakcie prac nad ustawą.

Fundusz Medyczny uszczupli wydatki na refundację? Pacjenci i przedsiębiorcy ostrzegają przez ostatecznym demontażem projektu Prezydenta

Fundusz Medyczny, utworzony z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zgodnie z założeniem powinien stanowić dodatkowe źródło finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zwiększone środki miały zostać przeznaczone m.in. na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych czy finansowanie nowoczesnych technologii lekowych.

Tymczasem sygnatariusze apelu zwracają uwagę na dwa niedawno opublikowane dokumenty, które wskazują, że środki z Funduszu Medycznego wydatkowane na leki będą wliczały się do całkowitego budżetu na refundację (CBR). To uszczupli pulę środków przeznaczonych na leki refundowane i znacząco wpłynie na polskich pacjentów. Pierwszy z nich to rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ, w którym po stronie przychodów wyróżniono środki pochodzące z Funduszu Medycznego. Natomiast drugi to zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie kontraktowania programów lekowych, gdzie widnieje zapis, że pierwszy lek finansowany na podstawie wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności będzie finansowany przez płatnika publicznego, podobnie jak inne programy lekowe.

Takie rozwiązania stoją w sprzeczności z zapowiedziami składanymi na etapie prac nad ustawą o Funduszu Medycznym. W trakcie posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia oraz senackiej Komisji Zdrowia przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii RP zapewniali, że środki z Funduszu Medycznego nie będą wliczały się do CBR. W efekcie każdy złoty na leki z Funduszu Medycznego uszczupla środki na finansowane terapii w ramach normalnej refundacji.

Organizacje pacjentów i FPP zwracają również uwagę na problem braku przejrzystości wydatkowania środków publicznych z Funduszu Medycznego. Do tej pory nie przyjęto np. strategii dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych, a w projekcie o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa pojawił się zapis wskazujący na to, że Agencja Rozwoju Szpitali będzie m.in. finansowana ze środków Funduszu Medycznego.

Mając na uwadze dobro polskich pacjentów, sygnatariusze apelu zwrócili się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o odpowiedzi na najważniejsze pytania i wątpliwości związane z powstałymi obawami:

  1. Czy środki wydatkowane na finansowanie terapii ze środków Funduszu Medycznego będą wliczać się do Całkowitego Budżetu na Refundację (CBR)?
  2. Czy środki Funduszu Medycznego niewykorzystane na finansowanie terapii w poprzednich latach przepadają? Czy mogą być wykorzystane w kolejnych latach? Jeżeli tak, to jaka jest wysokość środków do wykorzystania na finansowanie terapii w ramach wykazu TLI oraz TLK?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie przejrzystości wydatkowania środków na inwestycje infrastrukturalne? Czy został opublikowany publicznie dostępny plan w tym zakresie?
  4. Jaki jest harmonogram prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o Funduszu Medycznym? Kiedy można spodziewać się publikacji projektu ustawy w tej sprawie?

Pod wspólnym apelem podpisała się Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz organizacje pacjenckie zrzeszone w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, Porozumieniu Organizacji Kardiologicznych, a także Fundacja MY Pacjenci, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO i Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS. To już drugie pismo tych organizacji w sprawie Funduszu Medycznego. 15 listopada 2021 r. do Ministra Zdrowia trafił apel o dokonanie pilnych zmian, m.in. wprowadzenia działań naprawczych dotyczących przejrzystości decyzji o wydatkowaniu środków z tego funduszu, przekazania niewykorzystanych środków do Narodowego Funduszu Zdrowia i rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy.

Źródło: materiał prasowy

Przeczytaj także: „Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia” – co zakłada projekt FPP?

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy