Jak w trakcie epidemii będzie funkcjonowała rehabilitacja? Wytyczne KIF i Ministerstwa Rozwoju

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zgodnie z decyzją rządu 4 maja przywrócono funkcjonowanie gabinetów fizjoterapii. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące prowadzenia rehabilitacji w czasie epidemii. Zalecenia opublikowała także Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Jakie są najważniejsze zasady?

Środki ochrony osobistej

W zaleceniach Krajowej Izby Fizjoterapeutów podkreślono, że fizjoterapeuta podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie jest zobowiązany do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnych z zaleceniami GIS i WHO. W przypadku braku zabezpieczenia powinien on odstąpić od wykonywania czynności przy pacjencie.

Pacjenci również powinni być wyposażeni w środki ochronne (maseczka, rękawiczki), jeżeli ich stan kliniczny na to pozwala.

Wywiad epidemiologiczny

Zarówno w wytycznych Ministerstwa Rozwoju, jak i Krajowej Izby Fizjoterapeutów podkreśla się wagę wywiadu epidemiologicznego. Wywiad taki należy przeprowadzać każdorazowo przed przystąpieniem do czynności fizjoterapeutycznych. Wywiad epidemiologiczny powinien być przeprowadzany na podstawie ankiety wstępnej kwalifikacji bądź ankiety aktualizacyjnej, których wzory są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Dezynfekcja

Po każdym przeprowadzonym zabiegu rehabilitacyjnym powinna zostać wykonana dezynfekcja stanowiska z uwzględnieniem wszystkich elementów wyposażenia, z którymi pacjent miał kontakt (leżanka, przyrządy do ćwiczeń, stoliki, biurka, klamki, lady, poręcze, dozowniki na preparaty do higieny rąk oraz na ręczniki jednorazowe). Pomieszczenie powinno każdorazowo zostać wywietrzone po opuszczeniu go przez pacjenta.

Jak wskazuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów, w przypadku opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem wszystkie odpady należy traktować jak odpady medyczne, co oznacza, że podlegają one specjalnym procedurom utylizacji obowiązującym w danej placówce.

Zabiegi bez rodziców i opiekunów

KIF zaleca, by ograniczyć do minimum udział rodziców lub opiekunów w terapii. Uczestnictwo osób towarzyszących w świadczeniach fizjoterapeutycznych jest dozwolone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. u pacjentów nieletnich bądź niepełnosprawnych). Rodzic lub opiekun jest w takiej sytuacji zobowiązany do założenia jednorazowej maseczki ochronnej oraz jednorazowych rękawic. Powinien także zachować minimum 2 metry odstępu od ćwiczącego z pacjentem terapeuty.

Według wytycznych KIF fizjoterapeuta powinien również unikać grupowania pacjentów (np. podczas kinezyterapii oraz fizykoterapii), a także przestrzegać indywidualnego podejścia do pacjenta w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia. Ministerstwo Rozwoju zaleca natomiast, by w gabinecie fizjoterapii na jednego pacjenta przypadało przynajmniej 15 m2 (w przypadku stanowisk z przepierzeniami lub ściankami odległość ta może być mniejsza).

Zmniejszony kontakt pomiędzy pracownikami

Jak wskazuje KIF, ze względu na ryzyko epidemiologiczne fizjoterapeuta powinien być przyporządkowany do jednego miejsca pracy. Oznacza to, że w obrębie jednej placówki powinien on unikać przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi oddziałami, a ponadto powinien zrezygnować z pracy w więcej niż jednej placówce.

Ministerstwo Rozwoju zaleca ponadto, by w możliwie największym zakresie ograniczyć korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych (np. poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw). Do niezbędnego minimum należy także ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne.

Źródła: https://kif.info.pl/, https://www.gov.pl/

Przeczytaj także: Przymusowe delegacje do pracy dla pielęgniarek – na jakich zasadach obowiązują?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy