MZ opublikowało rozporządzenie o programie pilotażowym dla dzieci uzależnionych od technologii cyfrowych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

6 grudnia br. opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych, czyli uzależnionych m.in. od komputerów i smartfonów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

„Program leczenia nałogowego używania nowych technologii cyfrowych ma stanowić odpowiedź na potrzebę związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne” – czytamy w projekcie rozporządzenia. Jak realizowany będzie pilotaż?

Uzależnienia od technologii cyfrowych zwiększyła m.in. pandemia

Zdaniem ekspertów uzależnienie od technologii cyfrowych wśród dzieci znacząco zwiększyło się w związku z pandemią COVID-19. Wynika to m.in. z konieczności nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się, poruszania się oraz braku alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzenia wolnego czasu. W projekcie rozporządzenia podkreślono, iż w Polsce nie ma obecnie poradni dedykowanych pacjentom nałogowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Celem programu będzie przetestowanie sposobów organizacji opieki dla pacjentów uzależnionych od technologii cyfrowych, w tym zapewnienie im dedykowanych świadczeń zdrowotnych oraz ocena funkcjonowania zaproponowanego modelu. Wyniki pilotażu mają posłużyć poprawie jakości i efektywności leczenia dzieci i młodzieży nałogowo korzystających z nowych technologii oraz ich rodzin. Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że program mógłby objąć 5 tys. dzieci

Do kogo skierowany jest program?

Program pilotażowy skierowany jest do „dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, objętych obowiązkiem szkolnymobowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin” – czytamy w rozporządzeniu. Celem programu jest ograniczenie symptomów problemowego korzystania z technologii cyfrowych poprzez ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii cyfrowych, zwiększenie wiedzy i świadomości w odniesieniu do problemowego korzystania z nowych technologii cyfrowych, poprawę stanu zdrowia psychicznego oraz poprawę funkcjonowania społecznego.

Pilotaż będzie realizowany od 1 grudnia br. do końca czerwca 2023 r. Wyniki mają zostać wykorzystane do poprawy jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W jaki sposób będą udzielane świadczenia?

Świadczenia będą udzielane dzieciom oraz ich rodzinom, u których stwierdzono rozpoznanie F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Świadczenia opieki zdrowotnej mają być udzielane co najmniej 5 dni w tygodniu, w tym co najmniej trzy dni w tygodniu do godziny 19.00. Realizator programu pilotażowego udziela pomocy długoterminowej – powyżej 12 tygodni, krótkoterminowej – do 12 tygodni oraz konsultacyjnej – świadczeniobiorcom niekwalifikującym się do udzielenia pomocy.

Personel, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach pilotażu składa się m.in. z: specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa, lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej. Personel udziela świadczeń ambulatoryjnych terapii uzależnień w postaci: porady lub wizyty diagnostycznej lub terapeutycznej, sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej lub psychoedukacyjnej.

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu nie wymaga skierowania. Pierwsza wizyta lub porada następuje w okresie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy.

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, legislacja.rcl.gov.pl

Przeczytaj także: Pielęgniarki z izby przyjęć bydgoskiego szpitala zakaźnego pozbawione dodatków covidowych

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy