MZ podnosi minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

4 mld zł w ciągu 6 miesięcy zostanie przeznaczonych na podniesienie najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Pielęgniarki z ukończonymi studiami licencjackimi znajdą się w tej samej grupie płacowej, co pielęgniarki z magistrem. To najważniejsze postanowienia projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia, który w trybie pilnym trafił do Sejmu.

Projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, wypracowany został wspólnie na spotkaniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Projekt trafi teraz w trybie pilnym do parlamentu

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreśla, że jeden z priorytetów planu dla zdrowia, wchodzącego w skład programu Nowy Polski Ład, staje się faktem. Dodaje, że projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zyskał akceptację całej Rady Ministrów i z klauzulą trybu pilnego trafi teraz do parlamentu.

– Po raz pierwszy w historii ustalamy gwarantowany poziom minimalnych uposażeń pracowników ochrony zdrowia, bez żadnych okresów przejściowych. Po wejściu w życie ustawy nie będzie żadnej możliwości, by jakikolwiek pracownik zarabiał mniej niż przewidują to ustalone wspólnie ze stroną związkową i stroną pracodawców przepisy – wyjaśnia minister Adam Niedzielski i dziękuje wszystkim zaangażowanym za powstanie tego projektu.

Co zakłada projekt?

  • Podwyższone zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • z 31 grudnia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. przyspieszony zostanie termin osiągnięcia gwarantowanych w ustawie najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych, co oznacza, że od 1 lipca żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowego podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym, niż wynikający z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.;
  • zmodyfikowane zostaną ustawowe mechanizmy gwarantujące niepogorszenie warunków wynagrodzenia osobom objętym do połowy 2021 r. regulacjami płacowymi opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Poprawka dla pielęgniarek

Na wniosek NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, Adam Niedzielski na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów, zakomunikował również autopoprawkę, która przewiduje przesunięcie grupy pielęgniarek z ukończonymi studiami licencjackimi do grupy płacowej pielęgniarek z ukończonymi studiami magisterskimi.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wejście w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu będzie oznaczać wzrost płac m.in. w grupach najsłabiej uposażonych. Na przykład salowe mogą liczyć na wzrost płac średnio o 700 zł, a fizjoterapeuci – 1 tys. zł.

Źródła: gov.pl, kprm.gov.pl, sejm.gov.pl

Przeczytaj także: „Pandemia sprawiła, że członkowie rodziny tylko pozornie angażują się w opiekę nad chorym”

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy