MZ rozważa wprowadzenie kategoryzacji szpitali

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło plany dotyczące opracowywanej reformy szpitali. Zmiany mają zostać wprowadzone w dwóch ustawach. Najbardziej prawdopodobny wariant zakłada utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali i wprowadzenie kategoryzacji ośrodków ze względu na potrzebę restrukturyzacji.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło raport: „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”, który ma stanowić podstawę do przygotowania projektu ustawy o reformach sektora szpitalnictwa w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że reforma ta zostanie określona w dwóch ustawach. Projekt regulacji o jakości świadczeń powinien być gotowy już w czerwcu, natomiast ustawa o rozwoju i reformie podmiotów szpitalnych ma trafić do konsultacji w sierpniu.

Raport został sporządzony ze szczególnym uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania szpitali. Są to: struktura właścicielska, restrukturyzacja szpitali, jakość zarządzania szpitalami oraz reorganizacja systemu szpitalnictwa. Jak zapewnia minister zdrowia, w procesie przygotowywania zmian przyjęto przede wszystkim czynniki istotne z perspektywy pacjenta – jakość świadczonej opieki i jej dostępność.

Rekomendowany trzeci wariant zmian

Autorzy raportu przedstawili trzy warianty zmian:

  1. Ograniczenie liczby podmiotów nadzorujących szpitale,
  2. Wzmocnienie nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową,
  3. Utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali (ARS) i dokonywanie ewaluacji szpitali.

Zapoznawszy się z zebranymi danymi oraz argumentacją przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zespół zarekomendował trzeci wariant. Opowiada się za nim również szef resortu. Opcja ta zakłada wprowadzenie kategoryzacji szpitali według oceny ARS.

Zasady kategoryzacji szpitali

Według proponowanego trzeciego wariantu szpitale byłyby podzielone na 4 kategorie (A, B, C, D) w zależności od takich kryteriów jak sytuacja ekonomiczno-finansowa lub zgodność z mapami potrzeb zdrowotnych. Szczegółowe zasady podziału są w trakcie opracowywania, a decyzja o kwalifikacji szpitala do danej grupy będzie wpływała na dalsze funkcjonowanie ośrodka.

Kategoria A dla szpitala oznacza, że nie kwalifikuje się on do restrukturyzacji. Co więcej, może być traktowany priorytetowo w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe. Istnieje też możliwość wprowadzenia dodatkowych premii dla szpitali z tej grupy, aby zwiększyć motywację pozostałych do podnoszenia standardów świadczonych usług.

Szpitale należące do kategorii B to według założeń ośrodki wymagające wdrożenia działań naprawczych i optymalizujących. Plan zmian będzie przygotowywany przez szpital, ale niezbędne będzie zatwierdzenie go przez ARS.

Kategoria C przypadnie szpitalom wymagającym wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. Oznacza to, że szpital będzie zobowiązany do przygotowania programu restrukturyzacji, który będzie musiał zostać zaopiniowany przez NFZ oraz zatwierdzony przez ARS. Dodatkowo ARS wyznaczy doradcę, który będzie nadzorował proces restrukturyzacji.

Kategoria D oznacza, że szpital wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnegoprzejęcia zarządzania przez ARS. Przejęcie to będzie miało charakter czasowy i będzie okresem przygotowania i wdrożenia programu zmian.

System no-fault

Minister zdrowia zapewnia, że ustawa ma wprowadzać system no-fault, który zakłada, że lekarz nie będzie obciążany karnie za niezawinione błędy medyczne popełnione w trakcie leczenia. System ten jest obecnie konsultowany z rzecznikiem prac pacjenta.

Źródła: gov.pl, rynekzdrowia.pl

Przeczytaj także: Raport NFZ: wzrosła liczba pacjentów z SM leczonych w ramach programów lekowych

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy