Nowe funkcje ABM. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Agencja Badań Medycznych będzie wspierała innowacyjną działalność w ochronie zdrowia, udzielając dofinansowania eksperymentalnym badaniom medycznym – to jedno z założeń przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy przedłożonego przez ministra zdrowia.

Rząd chce usprawnić działanie i rozszerzyć zadania Agencji Badań Medycznych. Dzięki udzielaniu dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych możliwe będzie pozyskanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

Zmiany w działaniu Agencji Badań Medycznych

Zgodnie z założeniami projektu ABM otrzyma nowe funkcje. Agencja będzie udzielała dofinansowania zarówno na badania kliniczne, jak i eksperymentalne, a także będzie mogła dobierać właściwe wsparcie merytoryczne na potrzeby realizowanych przez siebie zadań.

„W tym celu wyłączono stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów (będących osobami fizycznymi) do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji. Dotyczy to w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów” – podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowela ustawy zakłada także możliwość otrzymywania przez agencję dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Oznacza to, że agencja będzie miała możliwość m.in. zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zmienią się również procedury konkursowe prowadzone przez agencję – wnioskodawca będzie miał prawo do złożenia protestu wobec negatywnego wyniku konkursu.

Zwiększy się konkurencyjność Polski

„Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom zwiększy się konkurencyjność Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Wykorzystywanie dorobku nowoczesnych technologii know-how, jeśli chodzi o nauki biomedyczne, ma duże znaczenie nie tylko w kontekście profilaktyki i leczenia chorób stanowiących najczęstsze przyczyny umieralności (tj. choroby onkologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego), ale także w zakresie walki z COVID-19” – podkreślono w komunikacie RM.

Nowe rozwiązania, w ramach noweli ustawy, wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przeczytaj także: Kwestionariusz przed szczepieniem na COVID-19 dostępny online

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy