MZ wprowadza zmiany w rejestracji do przychodni i szpitali

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza ogromne zmiany w systemie rejestracji do przychodni, poradni i szpitali, które mają podpisaną umowę z NFZ. Celem projektu ustawy jest stworzenie scentralizowanego systemu rejestracji. Jeszcze w tym miesiącu Rada Ministrów ma przyjąć dokument. W jaki sposób będzie odbywała się rejestracja na świadczenia medyczne?

System ten w teorii ma przyśpieszyć rejestrację do placówek i uprościć jej przebieg, a także umożliwić ustalanie kolejności udzielania świadczeń w ramach elektronicznej rejestracji centralnej, która odbywać się będzie przy wykorzystaniu funkcjonalności Systemu P1. Ponadto, jak wskazano w projekcie ustawy – pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców.

Obecne rozwiązania w rejestracji pacjentów nie są dobre

Jak wskazuje projektodawca – zostały podjęte takie kroki z powodu, braku płynności w systemie zapisywania pacjentów. W momencie, kiedy pacjent zapisuje się na świadczenia do konkretnej placówki, ona tworzy i tak swoją kolejną listę. Prowadzi to do tworzenia się „sztucznych” kolejek.

Funkcjonujące rozwiązanie nie jest zatem w pełni optymalne pod kątem zapewnienia pacjentom rzeczywistego dostępu do wszelkich dostępnych terminów udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i zagwarantowania im uzyskania możliwie najwcześniejszego terminu udzielenia danego świadczenia” – przekonuje MZ.

Założenia systemu mają na celu nie tylko ułatwienie, ale również przyśpieszenie systemu rejestrowania systemu zgłoszeń na świadczenia medyczne. Elektroniczna rejestracja na razie będzie obejmowała zobowiązania, które zostaną określone w przepisach wydanych na podstawie projektowanego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Jak będzie wyglądać scentralizowany system rejestracji?

System P1, czyli dokładnie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” to elektroniczna platforma, na której są gromadzone, analizowane i udostępniane informacje o zdarzeniach medycznych. Zgodnie z projektem ustawy placówki mają udostępniać w Systemie P1 harmonogramy przyjęć dotyczące zakresów świadczeń objętych elektroniczną rejestracją centralną. W systemie tym dla każdego zakresu świadczenia będzie również prowadzona centralna lista oczekujących, wspólna dla wszystkich świadczeniodawców, którzy udzielają danego świadczenia. Projektodawca dodaje, że na przedmiotowej liście będą umieszczani świadczeniobiorcy zgłaszający się po raz pierwszy, którym przydzielenie terminu udzielenia świadczenia w momencie zgłoszenia nie będzie możliwe. Projektodawca informuje również o zmianach w Internetowym Koncie Pacjenta. Tam ma się pojawić możliwość dokonywania zgłoszenia w ramach elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia opieki zdrowotnej.

W początkowym etapie funkcjonowanie elektroniczna rejestracja centralna będzie obejmowała tylko część zakresów świadczeń opieki zdrowotnej. Zgłaszanie na pozostałe świadczenia i przydzielanie terminów ich udzielania będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. Jak zapewniono w projekcie – katalog zakresów świadczeń ma być jednak stopniowo rozszerzany, a docelowo przewidziany dla wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak będzie można się zapisać?

Ustawodawca przewidział trzy sposoby zapisów:

  1. bezpośrednio u świadczeniodawcy, w tym osobiście, telefonicznie albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. poprzez Internetowe Konto Pacjenta;
  3. za pośrednictwem przeznaczonej do tego infolinii, która zostanie utworzona na potrzeby elektronicznej rejestracji centralnej.

 

Źródła: prawo.mp.pl, rynekzdrowia.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy