NFZ uruchamia Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu to pomoc medyczna poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Dostosowana została do obsługi osób niesłyszących, a porady udzielane są w kilku językach. Konsultację medyczną można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu.

Z TPK pacjenci mogą kontaktować się w przypadku nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia e-recepty. Platforma działa w godzinach, gdy poradnie POZ zakończyły już pracę, a także w weekendy i święta. Pod bezpłatnym numerem 800 137 200, pacjenci mogą otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Porad udzielają pielęgniarki, położone oraz lekarze.

– Przypominamy i podkreślamy, że SOR ratuje życie. W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia niezagrażającego życiu pomoc powinna być udzielana w Nocnej Opiece Lekarskiej – podkreśla Anna Goławska, wiceminister zdrowia.

Porady poza godzinami pracy POZ, w weekendy i święta

Telefony od pacjentów odbierane są w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, po godzinach pracy poradni POZ, a także całodobowo w niedzielę i święta. Porady obsługiwane są w języku polskim oraz w językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Platformę dostosowano również do obsługi osób niesłyszących za pomocą wideoczatu, który wspierany jest przez tłumacza Polskiego Języka Migowego. Teleplatforma działa podobnie do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tym, że konsultacje udzielane są telefonicznie.

– Dzięki Teleplatformie Pierwszego Kontaktu TKP dostęp do konsultacji z lekarzem, pielęgniarką bądź położną w stanach nagłego zachorowania – poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej – będzie znacznie łatwiejszy – wskazuje Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cyfrowa recepta, skierowanie lub zwolnienie w nagłej potrzebie

Podczas połączenia pacjenci mogą otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeżeli natomiast konsultacja przez telefon okaże się niewystarczająca, personel medyczny może zalecić wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub kontakt z lekarzem w godzinach pracy POZ. W przypadku stanu nagłego zagrożenia życia i zdrowia, personel wezwie zespół ratownictwa medycznego.

Jak odbywa się konsultacja?

Kontaktując się z TPK początkowo pacjenci będą musieli odsłuchać komunikat, następnie wybrać język konsultacji. W pierwszej kolejności z pacjentem konsultuje się pielęgniarka i położna, następnie po sprawdzeniu danych i zarejestrowaniu zgłoszenia, przeprowadza wywiad oceniający stan zdrowia. Pielęgniarka lub położna będzie mogła wystawić m.in. e-receptę i udzielić porad dotyczących dalszego postępowania. Jeżeli wywiad wykaże, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, rozmowa zostanie przekierowana do lekarza, który wystawić może e-skierowanie lub e-receptę, a w razie pilnej interwencji medycznej – wezwać zespół pogotowia ratunkowego.

Źródło: nfz.gov.pl

Przeczytaj także: Ewa Janiuk: „Walczymy nie tylko o lepsze warunki finansowe, ale także o przestrzeganie norm zatrudnienia”

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy