Nowa ustawa covidowa w Sejmie. Jakie zmiany się w niej znalazły?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W środę 28 października rząd zatwierdził poprawki do ustawy covidowej. Wśród kwestii, które zostały poruszone na posiedzeniu Sejmu, znalazły się m.in. dodatki do wynagrodzeń dla medyków skierowanych do walki z epidemią oraz odpowiedzialność karna za błędy medyczne.

Kara grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń

Do nowej ustawy covidowej wprowadzono przepis mówiący o tym, że nieprzestrzeganie restrykcji sanitarnych, np. obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, jest objęte karą grzywny. Według nowych przepisów pracownicy sklepów mają również prawo odmówić sprzedaży, jeżeli klient nie stosuje się do obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Ułatwienia dla lekarzy spoza UE

W nowelizacji ustawy znalazły się również przepisy ułatwiające zatrudnienie personelu medycznego spoza Unii Europejskiej.

Do uzyskania prawa wykonywania zawodu w danym zakresie i konkretnej placówce lekarzowi spoza UE ma wystarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu w jednostce medycznej na terenie Polski oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Zgodnie z nowymi przepisami szpitale będą mogły zatrudniać lekarzy z krajów nienależących do UE na szczególnych warunkach na okres maksymalnie 5 lat.

Brak odpowiedzialności karnej za błąd medyczny

Zgodnie z nowymi przepisami osoby wykonujące zawody medyczne będą podlegały odpowiedzialności karnej za błąd medyczny tylko w przypadku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełnienia obowiązków, które doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta.

Odpowiedzialność karna nie będzie natomiast obowiązywała w przypadku, kiedy świadczenia medyczne będą realizowane przez osoby, które w warunkach epidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń. Mowa tu np. o lekarzach w trakcie specjalizacji lub lekarzach realizujących obowiązki z zakresu innej specjalizacji niż posiadana.

Fundusz Pomocy nie powstanie

Sejm odrzucił propozycję utworzenia państwowego funduszu celowego (tzw. Funduszu Pomocy), w którym miałyby zostać zgromadzone środki na zakup testów na obecność wirusa dla szczególnie narażonych grup. Projekt zakładał finansowanie testów dla pracowników ochrony zdrowia, ale również pracowników pomocy społecznej, osób w wieku powyżej 60 lat oraz rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia.

Jak uzasadnił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, według ekspertów przesiewowe testy na obecność wirusa nie przyczyniają się do skuteczniejszej kontroli epidemii. Wiceminister podkreślił, że obecne rozwiązania gwarantują finansowanie testów najbardziej istotnych grupach – dla pacjentów z objawami, dla osób podejrzanych o zakażenie, a także dla pracowników medycznych.

Dodatek do pensji dla całego personelu medycznego

Pomimo negatywnego stanowiska rządu posłowie poparli propozycję Senatu, by zapewnić dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią. Według dotychczas obowiązujących przepisów dodatek ten przysługiwał wyłącznie pracownikom skierowanym odgórnie do pracy przy chorych na COVID-19.

Zatwierdzono również poprawkę do ustawy, zgodnie z którą prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest zobligowany do zmiany planu finansowego na rok 2020. Opłata ryczałtowa przeznaczona na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z przeciwdziałaniem epidemii ma zostać podwyższona o co najmniej 15 proc.

Źródło: wprost.pl

Przeczytaj także: Szpitale polowe – gdzie powstaną i jak będą funkcjonowały?

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy