Nowe wynagrodzenia dla medyków już od 1 lipca

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

19 kwietnia minął ostatni dzień składania uwag do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Zmiany w płacach wejdą w życie już 1 lipca i dotyczyć będą podwyżek zarówno dla pielęgniarek, położnych, jak i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych.

W ubiegłym tygodniu, 11 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz wiceministra zdrowia Piotra Brombera. Głównym celem spotkania było wyjaśnienie intencji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zapisów projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach minimalnych pracowników ochrony zdrowia. Jak podkreśliła w komunikacie wydanym po spotkaniu Krystyna Ptok, Przewodnicząca OZZPiP, obawy związkowców, które pojawiły się po posiedzeniu z 5 listopada, pokryły się ze zmianami zamieszczonymi w projekcie ustawy.

– Przedstawiliśmy wątpliwości naszego środowiska zawodowego związane z proponowanymi zmianami ustawy. Są one zbieżne z naszym stanowiskiem opublikowanym tuż po podpisaniu tzw. „porozumienia” z 5 listopada 2021, podpisanego przez Ministra Zdrowia z Trójstronnym Zespołem ds. Ochrony Zdrowia bez udziału większości reprezentacji zawodów ochrony zdrowia. Swoje zastrzeżenia do projektu zmian w ustawie złożymy oczywiście także na piśmie, zgodnie z trybem konsultacji społecznych – wskazała Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP.

Swoje zaniepokojenie przedstawiła również Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP, która zwróciła uwagę na fakt, że rządzący nie przestrzegają harmonogramu Polityki wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. Jak dodała, skutkować to będzie pogłębiającym się kryzysem braku specjalistów na rynku pracy.

Niepokoi nas fakt nieprzestrzegania przez rządzących harmonogramu działań opisanego w Polityce wieloletniej na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa”. Jest to dokument przyjęty przez Radę Ministrów, wyznaczający strategię rozwoju kadr pielęgniarek i położnych. Brak jego realizacji, będzie skutkował pogłębiającym się deficytem specjalistów na ryku! – stwierdziła Mariola Łodzińska.

Ile będą wynosiły współczynniki pracy dla pielęgniarek i położnych?

pracach nad ustaleniem wysokości minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia uczestniczył Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia. W jego skład weszli przedstawiciele rządu, osoby reprezentujące pracowników wybrane przez NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i reprezentanci pracodawców wyznaczeni przez Konfederację Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Co warto zaznaczyć w pracach zespołu trójstronnego, nie uczestniczyli przedstawiciele NRPiP i OZZPiP.

4 i 5 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zakończone podpisaniem stanowiska Zespołu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Zawarto tam nową tabelę płac ze zwiększonymi współczynnikami pracy dla grup zawodowych, regulacje dotyczące pracowników niemedycznych oraz przepis nakładający na pracodawcę obowiązek określenia na umowie, do której grupy zawodowej należy pracownik.

Według założeń porozumienia z 5 listopada współczynnik pracy dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją będzie wynosić 1,29. Współczynnik 1,02 przewidziano dla pielęgniarek i położnych po licencjacie lub szkole średniej ze specjalizacją oraz z tytułem magistra bez specjalizacji. Najniższy współczynnik wynoszący 0,94 przypisano pielęgniarkom i położnym po studiach licencjackich lub szkole średniej bez specjalizacji.

Uwagi do projektu ustawy zgłosili m.in. rezydenci i Pracodawcy RP

Jeszcze przed upływem terminu składania uwag pojawiły się głosy niezadowolenia między innymi ze strony lekarzy rezydentów. Porozumienie Rezydentów zaproponowało własne współczynniki pracy, zgodnie z którymi współczynnik dla lekarza bez specjalizacji wynosić ma 1,25, do końca drugiego roku specjalizacji 1,29, powyżej drugiego roku szkolenia specjalistycznego 1,45, a dla specjalisty 1,74.

W naszej opinii, w trosce o zdrowie obywateli, rząd powinien lepiej wynagradzać kluczowych pracowników Ochrony Zdrowia. Jako organizacja zajmująca się sprawami lekarzy na różnych etapach drogi zawodowej uważamy, że lekarze jako osoby kierujące zespołami terapeutycznymi, zostali niedocenieni w zaproponowanym projekcie – czytamy  w komunikacie na profilu facebookowym Porozumienia Rezydentów.

Swoje uwagi co do projektu ustawy zgłosili również Pracodawcy RP. Jednym z głównych zarzutów z ich strony jest fakt, że w ustawie nie zostały zawarte źródła finansowania zaplanowanych podwyżek. Warto podkreślić, że wedle prawa nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dotyczą zarówno pracowników sektora prywatnego, jak i państwowego.

W przypadku placówek podlegających pod NFZ sprawa finansowania jest oczywista, ale podmioty prywatne na ten moment nie mają określonego źródła dodatkowych środków na planowane podwyżki. To w połączeniu z niezadowoleniem wynikającym ze zbyt niskiego wzrostu wynagrodzeń może prowadzić w przyszłości do kolejnych protestów pracowników ochrony zdrowia.

Źródła: ozzpip.pl, opzz.org.pl, gov.pl, facebook.com/porozumienierezydentow

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy