Nowelizacja ustawy o COVID-19. OZZPiP protestuje

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

18 kwietnia uchwalona została nowelizacja tzw. ustawy o COVID-19, zgodnie z którą pielęgniarki mają m.in. otrzymywać nieograniczone czasowo polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i być gotowe do stawienia się do pracy na każde wezwanie. OZZPiP stanowczo protestuje przeciwko nowym przepisom.

Jakie zmiany wprowadzono?

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy pielęgniarki będą miały obowiązek pracy w zmienionych grafikach, będą mogły także otrzymać nieograniczone w czasie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych. Wprowadzono zapisy o tym, że pielęgniarki mają pozostawać w ciągłej gotowości do świadczenia pracy na każde wezwanie, zarówno w zakładzie pracy, jak i w każdym innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ponadto wprowadzono możliwość zamknięcia pielęgniarek na terenie podmiotu leczniczego z poleceniem odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Oprócz tego uchwalony został zakaz korzystania z urlopów wypoczynkowych, w tym również urlopów na żądanie. Ustawa nie przewiduje dla pielęgniarek rekompensat finansowych ani zwiększenia wynagrodzenia.

Zdecydowany protest OZZPiP

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok w reakcji na uchwalone w nowelizacji drastyczne obostrzenia wystosowała pismo protestacyjne skierowane do premiera, ministra zdrowia, rzecznika praw obywatelskich, głównego inspektora pracy, a także przewodniczących głównych ugrupowań politycznych.

Jak można przeczytać w rzeczonym dokumencie, OZZPiP protestuje przeciwko wprowadzaniu zmian bez konsultacji ze środowiskiem oraz bez jego zgody. Uznaje wprowadzone przepisy za nieprzemyślane, ponieważ zaburzą one relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcami w podmiotach leczniczych. W piśmie podkreślono, że w ocenie władz OZZPiP wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii nie pozwala na tak skrajną ingerencję w treść zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę i nie zezwalał na tak drastyczne ograniczenie wolności pracy zapisanej w Konstytucji RP.

OZZPiP wystosował do adresatów pisma trzy postulaty w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi. Władze OZZPiP oczekują oceny prawnej zgodności nowelizacji z przepisami konstytucji, wyjaśnienia co do trybu, w jakim przepisy ustawy mają być wprowadzane w zakładach pracy, a także informacji dotyczącej wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia za pracę w ustalonym reżimie.

Skutki zmian

Według OZZPiP wprowadzenie tak drastycznych restrykcji dla pielęgniarek może się spotkać z poważnymi konsekwencjami. Stres związany z nowym reżimem prawnym może stać się źródłem schorzeń psychicznych oraz fizycznych objawów chorobowych. Władze OZZPiP przewidują, że drastyczne przepisy skłonią część pielęgniarek do rezygnacji z prawa wykonywania zawodu, co dodatkowo utrudni sytuację kadrową.

Źródło: http://ozzpip.pl/

Przeczytaj także: Polscy naukowcy opracowują system do szybkiej identyfikacji markerów zakażenia koronawirusem

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy