NRL i KRDL popierają strajk pielęgniarek i położnych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

7 czerwca odbędzie się strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Swoje poparcie w tej kwestii wyraziły już Naczelna Rada Lekarska, która zachęca lekarzy do wspierania protestujących, oraz Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Pracownicy medyczni podkreślają znaczenie odpowiednich warunków pracy i płacy dla funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

NRL i KRDL popierają strajk pielęgniarek i położnych

Planowany na 7 czerwca 2021 r. strajk jest wynikiem fiaska rozmów z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, które miały miejsce 17 maja. Głównym organizatorem strajku jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy wsparciu Forum Związków Zawodowych. Strajk odbędzie się w szpitalach w całej Polsce.

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie strajku pielęgniarek i położnych

26 maja Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ogłosiło swoje stanowisko w sprawie protestu pielęgniarek i położnych oraz wyraziło poparcie dla planowanej akcji protestacyjnej. W wypowiedzi zauważono, że strajk jest wyrazem sprzeciwu wobec lekceważenia przez władze publiczne postulatów środowisk medycznych dotyczących warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym jest niezbędne dla zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr medycznych. Prezydium zaapelowało do lekarzy o solidaryzowanie się i wspieranie protestujących pielęgniarek i położnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych popiera strajk pielęgniarek i położnych

Swoje poparcie dla strajku pielęgniarek i położnych oraz stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło również Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). W stanowisku podkreślono, że godne warunki pracy i płacy przełożą się na zwiększenie zainteresowania pracą w zawodach medycznych, promowanie zatrudnienia w Polsce i zachęcenie obecnych kadr do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze specjalizacji. Tym samym Prezydium KRDL zaapelowało do diagnostów laboratoryjnych o okazanie solidarności i wsparcia protestującym.

Komunikat Forum Związków Zawodowych

25 maja odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Przewodniczący Związków Zawodowych zrzeszeni w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowych oraz Prezesi wszystkich samorządów zawodowych Zawodów Medycznych. W wyniku rozmów wypracowano konsensus w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustalono dalsze działania w sprawie nowelizacji tejże ustawy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele podkreślali konieczność współpracy nad brzmieniem ustawy i załącznika w zakresie zmiany grup zawodowych i współczynników pracy.

 

Źródło: nil.org.pl, ozzpip.pl, kidl.org.pl

Przeczytaj także:

Ewa Janiuk: „Walczymy nie tylko o lepsze warunki finansowe, ale także o przestrzeganie norm zatrudnienia”

OZZPiP: kolejny strajk pielęgniarek i położnych na początku czerwca,

Światowy Dzień Pielęgniarki – strajk zamiast obchodów

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy