NRL ostrzega: nie wszystkie szpitale wprowadzą wymianę elektronicznej dokumentacji na czas

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

„Obowiązek rozpoczęcia wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz raportowania zdarzeń medycznych od dnia 1 lipca br. jest niemożliwy do wykonania przez wiele placówek ochrony zdrowia, a mimo to resort zdrowia nie podejmuje działań zmierzających do odroczenia tego obowiązku” – stwierdziła Naczelna Rada Lekarska w opublikowanym w zeszłym tygodniu stanowisku w sprawie nowych obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną. NRL wskazuje na problemy z aplikacjami do przesyłania danych, repozytoriami i sprzętem niezbędnym do obsługi systemu.

Od 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze mają zapewnić możliwość wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (System P1). Wcześniej, zgodnie z założenia ustawy z 2011 r. o informatyzacji danych medycznych, wprowadzone zostały obowiązkowe e-recepty i zwolnienia w formie elektronicznej.

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej

25 czerwca 2021 r. Naczelna Rada Lekarska (NRL) opublikowała stanowisko w sprawie nowych obowiązków związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną. NRL zwraca uwagę na to, że wiele placówek ochrony zdrowia nie będzie miało możliwości rozpoczęcia wymiany EDM oraz raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej od 1 lipca br. Rada wskazuje na zaniedbania ze strony resortu zdrowia i podkreśla, że wprowadzenie nowych przepisów powinno zostać poprzedzone odpowiednim przygotowaniem i wskazaniem wymogów, które placówki medyczne muszą spełniać.

Rada zwróciła uwagę na niewystarczające dofinansowanie placówek w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności. Na dotacje inwestycyjne mogą liczyć placówki POZ i wybrane podmioty programu pilotażowego, a wparciem nie są objęte placówki, które nie realizują umów z NFZ. Umożliwienie zakupienia odpowiedniego oprogramowania i sprzętu przez wszystkie podmioty medyczne jest niezbędne, aby proces cyfryzacji miał charakter powszechny, co zakłada ustawa.

Brak wystarczającego przygotowania do wprowadzenia nowych funkcjonalności

NRL wyróżnia problemy związane z wprowadzaniem nowego systemu, w tym potrzebę przetestowania i wybrania odpowiedniego oprogramowania. Proces ten jest utrudniony ze względu na to, że część dostawców jest w trakcie dostosowywania aplikacji do nowych zadań, o czym Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) poinformowało Ministerstwo Zdrowia 4 czerwca 2021 r.

W stanowisku Rady ponownie zaapelowano o utworzenie ze środków publicznych repozytoriów, w których zainteresowane placówki medyczne miałyby możliwość przechowywania danych elektronicznych. Obowiązek organizacji repozytoriów przez ustawodawców nie został określony w ustawie, a koszty związane z ich funkcjonowaniem będą rosły ze względu na konieczność gromadzenia i przechowywania danych przez 20 lat, dlatego niezbędne jest wsparcie w tym zakresie ze strony resortu zdrowia.

Deklaracje Ministerstwa Zdrowia w sprawie dofinansowania mniejszych podmiotów Rada przyjmuje jako punkt wyjścia w dalszych rozmowach na temat organizacji i funkcjonowania systemu.

Elektroniczne karty zgonów i urodzeń

25 czerwca br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dwa projekty, które miałyby wejść w życie 1 lipca 2021 r. w związku ze zmianami EDM. Zakładają one wydanie nowych rozporządzeń w sprawie wzoru karty zgonu, a także karty urodzenia i karty martwego urodzenia, które miałyby swój odpowiednik w wersji elektronicznej. Wprowadzenie projektów może stanowić dodatkowe utrudnienie dla placówek medycznych w kwestii rozszerzenia funkcjonalności EDM.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, opatrzone uznawanym prawnie podpisem. System informatyzacji w ochronie zdrowia został wprowadzony na mocy ustawy w kwietniu 2011 r. i uzupełniony rozporządzeniem w maju 2018 r., w którym stwierdzono, że EDM stanowią:

  • recepty,
  • e-skierowania,
  • informacje o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu oraz wyniki badań,
  • informacje o przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach w przypadku pacjenta z odmową przyjęcia do szpitala,
  • informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem.

Źródła: gov.pl, nil.org.pl

Przeczytaj także: MedApp udostępnia aplikację Microsoft Teams do konsultacji medycznych

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy