Opublikowano projekt zmian w ustawie o refundacjach

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia projekt zmian w ustawie o refundacjach jest pierwszym kompleksowym opracowaniem od czasu uchwalenia ustawy w 2011 r. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. finansowania refundacji, przebiegu procesów administracyjnych i definiowania pojęć. Promowana jest również produkcja leków na terytorium Polski.

30 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument „Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw”, w którym przedstawione są założenia nowelizacji ustawy refundacyjnej. Twórcy jako główny cel przedstawili przekształcenie obowiązującego systemu w taki sposób, aby „w ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w możliwie najpełniejszy sposób aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (produkty refundowane)”.

Obniżenie odpłatności za środki produkowane i sprzedawane na terenie Polski

Ustawa przedstawia regulacje, według których możliwe będzie zmniejszenie poziomu odpłatności pacjenta za lek o 10 lub 15 proc. w zależności od tego, czy produkt został wyprodukowany na terytorium Polski lub czy wytworzona została również zawierająca się w nim substancja czynna. Za tę część odpłatności będzie odpowiadał NFZ.

Planowane jest również uproszczenie procedur związanych z obniżaniem urzędowej ceny zbytu. Według nowych przepisów Komisja Ekologiczna nie wnioskowałaby o obniżenie tych cen.

Finansowanie refundacji

Planowana jest zmiana przepisów związanych z finansowaniem refundacji. Budżet przeznaczony na ten cel będzie wynosił nie więcej niż 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na świadczenia gwarantowane w planie Narodowego Funduszu Zdrowia. W budżecie będą uwzględniane środki z instrumentów dzielenia ryzyka i paybacku ustawowego.

Projekt zakłada rozszerzenie możliwości dysponowania środkami finansowanymi przez NFZ. Minister zdrowia nie będzie wydawał rozporządzenia na temat podziału środków ze wzrostu budżetowego.

Ustalanie treści programów lekowych

Planowane jest uproszczenie procedur związanych z ustalaniem treści programów lekowych. Zmniejszone mają zostać wymagania co do informacji zawartych w decyzji o objęciu refundacją danego programu. W przedstawionym projekcie ustawy zaproponowano, aby w decyzji zawarte były jedynie te elementy, które są bezpośrednio związane z lekiem lub środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Informacje o poszczególnych decyzjach administracyjnych będą zawarte w opisie programu lekowego.  Nowe regulacje mają ułatwić ewentualne zmiany w programie, ponieważ nie będą one blokowane przez dodatkowe decyzje administracyjne.

Projekt zakłada również prawne zatwierdzenie działających Zespołów Koordynujących, które biorą udział w kwalifikacji pacjentów o ocenie zasadności terapii w wybranych programach lekowych.

Autorzy dokumentu zaproponowali również:

  • aby obwieszczenia z wykazami refundacji były publikowane co trzy miesiące, a nie tak jak obecnie co dwa. Ma to na celu ułatwić aptekom gospodarowanie produktami, a pacjentom zapewnić większą stabilizację i pewność finansową;
  • zmianę definicji zapewnienia ciągłości dostaw – firmy miałyby obowiązek zabezpieczenia zapasów leku w magazynie wytwórcy lub hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej na terytorium Polski w takich ilościach, aby wystarczyło ich na co najmniej 3 miesiące”;
  • aby payback był rozliczany kwartalnieuwzględnieniem podziału na grupy limitowe i kategorie refundacyjne;
  • wprowadzenie nowych instytucji prawnych mających na celu zwiększenie produkcji leków i substancji czynnych na terenie Polski.

Źródło: gov.pl,

Przeczytaj także: Rząd przekazał do konsultacji projekt rozwoju ochrony zdrowia na lata 2021-2027

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy