OZZPiP: 15 czerwca manifestacja „Medycy pod Sejmem”

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

15 czerwca br. w Sejmie odbędzie się ostateczne głosowanie nad nowelizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Tego dnia OZZPiP zaplanowało manifestację w Warszawie. „Przyjęcie przez Sejm ustawy z poprawkami Senatu to pierwszy krok do poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia” – wskazuje OZZPiP.

15 czerwca w organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych manifestacji udział wezmą pielęgniarki i położne. Pod Sejmem pojawią się również zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektrokardiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni, współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci, a także przedstawiciele zawodów niemedycznych.

„15 czerwca będzie dniem testu wiarygodności polityków obiecujących obywatelom RP od lat zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, zmniejszenie kolejek, zniesienie limitów do specjalistów i wyższe wynagrodzenia kadr medycznych” – alarmuje OZZPiP.

Senat za poprawkami nowelizacji ustawy

10 czerwca br. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 98 senatorów zagłosowało za poprawkami do nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Poprawki te dotyczą:

  • podniesienia dla wszystkich grup zawodów medycznych współczynników pracy – zgodnie z kwalifikacjami i wymaganiami na zajmowanym stanowisku;
  • rozdzielenia pielęgniarek i położnych na dwie grupy – z licencjatem i wykształceniem magisterskim;
  • podziału na dwie grupy wśród ratowników medycznych – z wykształceniem licencjackim i bez;
  • wzrostu współczynnika pracy wraz z podniesieniem kwalifikacji pracownika od miesiąca następnego po udokumentowaniu tego faktu przez pracownika.

Jakie minimalne wynagrodzenie będzie obowiązywać po przyjęciu poprawek?

Jeżeli 15 czerwca br. Sejm przyjmie poprawki do ustawy, minimalne wynagrodzenia pielęgniarek od lipca br. będą wyglądały następująco:

  • pielęgniarka lub położna z magistrem, posiadająca tytuł specjalisty: 6 201 zł, współczynnik: 1,2 (5478 zł i współczynnik 1,06 uchwalone wcześniej przez Sejm);
  • pielęgniarka lub położna z magistrem; pielęgniarka lub położna z tytułem licencjata i specjalizacją; pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim medycznym i specjalizacją: 5 684 zł, współczynnik: 1,1 (4 186 zł i współczynnik 0,81 uchwalone wcześniej przez Sejm);
  • pielęgniarka lub położna z licencjatem: 5 167 zł, współczynnik: 1,0 (4 186 zł i współczynnik 0,81 uchwalone wcześniej przez Sejm);
  • pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty i wyższego wykształcenia: 4651 zł, współczynnik: 0,9 (3772 zł i współczynnik 0,73 uchwalone wcześniej przez Sejm).

„Odrzucenie przez Sejm poprawek Senatu przekreśli zapowiadaną po raz kolejny poprawę jakości systemu ochrony zdrowia. Nie ma samoobsługowych szpitali! Nie ma godnych wynagrodzeń – nie ma medyków – nie ma leczenia!” – podkreśla OZZPiP w swoim komunikacie.

Pielęgniarki nie zgadzają się z decyzją Sejmu

Nowelizacja ustawy była głównym powodem protestu 12 maja br., który zorganizował OZZPiP przed Sejmem i Kancelarią Premiera RP (zobacz także: Światowy Dzień Pielęgniarki – strajk zamiast obchodów). Z kolei strajk 7 czerwca br. to efekt niezadowolenia w związku z zaproponowanymi przez Sejm 28 maja br. nowymi współczynnikami pracy dla pielęgniarek i położnych (zobacz: „To nie koniec naszych protestów”,  Nowe współczynniki prac pielęgniarek i położnych. OZZPiP zapowiada protest oraz Pietrowska: „Nie zgadzamy się na propozycję zawartą w nowej ustawie”).

Propozycja Państwa dla zawodów medycznych jest wysoce niesprawiedliwa, dyskryminująca i krzywdząca. Podziały pracowników, poziomy współczynników pracy cechuje błędna metodologia nie odzwierciedlająca w sposób właściwy najniższych poziomów wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych. System wynagrodzeń jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, a odpowiednie opracowanie i konsekwentne realizowanie polityki płacowej jest elementem strategicznym każdego zakładu pracy, którego kapitałem są ludzie, ich kwalifikacje i kompetencje – podkreślała Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Senacie 10 czerwca br.

Źródła: OZZPiP, NIPiP

Przeczytaj także: SeNBD – nowy lek do walki z rakiem

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy