Prezes NRPiP przekazała nowej ministrze zdrowia priorytetowe postulaty pielęgniarek i położnych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

27 sierpnia 2023 r. prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska, spotkała się z nową ministrą zdrowia – Katarzyną Sójką. Podczas spotkania przekazano szefowej resortu priorytetowe postulaty Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Na ręce nowej ministra zdrowia prezes NRPiP przekazała dwa dokumenty. Jak wskazano w komunikacie na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, przedstawione postulaty nie wyczerpują wszystkich koniecznych kierunków zmian dla poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce, ale przedstawiają bieżące priorytety. „Mamy nadzieję na ich realizację i współpracę ze strony Ministerstwa Zdrowia” – czytamy.

Postulaty wymagające podjęcia pilnych działań

Pierwszy z dokumentów zawiera zagadnienia, które zdaniem prezes NRPiP wymagają podjęcia pilnych działań:

 1. Kontynuacja działań w zakresie utrzymania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach działalności gospodarczej w systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej i hospicyjnej. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej – wnioskujemy o wydłużenie terminów przejściowych do 31 grudnia 2030 r.
 2. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. Wnosimy o pilne przyspieszenie prac w tym zakresie – ostatnia propozycja NRPiP została wysłana w dniu 31 marca 2023r.
 3. Nowelizacja przepisów w zakresie określonych współczynników pracy dotyczących wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego oraz doświadczenia zawodowego.
 4. Określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów i dziedzin kształcenia podyplomowego, oraz wskazanie uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych. Wnosimy o pilne przyspieszenie prac nad prawnym określeniem ww. kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.
 5. Przywrócenie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.
Źródło zdjęcia: nipip.pl

Poprawa sytuacji zawodowej położnej

W drugim dokumencie wskazano, że istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zmian na rzecz poprawy sytuacji zawodowej położnej. Wymieniono w nim następujące postulaty:

 1. Wydłużenie sprawowania opieki przez położną nad kobietą i dzieckiem w okresie laktacji oraz umieszczenie porady laktacyjnej jako świadczenia odrębnie kontraktowanego przez położne.
 2. Rozszerzenie listy leków do samodzielnego ordynowania przez położną.
 3. Utworzenie szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwo ginekologiczno – onkologiczne.
 4. Rozszerzenie kompetencji położnych po pierwszym stopniu kształcenia o udzielanie świadczeń profilaktycznych, rehabilitacyjnych i diagnostycznych z zakresu uro – ginekologii.
 5. Powołanie rozporządzeniem Ministra Zdrowia zespołu do opracowania standardu organizacyjnego opieki nad kobietą z chorobami ginekologicznymi.
 6. W umowach na realizację świadczeń gwarantowanych zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia uwzględnienie:

– zatrudnienie edukatora ds. laktacji położnej w każdym oddziale roaming in,

– zatrudnienie położnej w każdej poradni ginekologiczno-położniczej i wyodrębnienie jej świadczeń.

Źródło: nipip.pl

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy