Rodzaje testów na koronawirusa

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Diagnostyka w kierunku zakażenia COVID-19 opiera się na trzech możliwych rodzajach testów, takich jak molekularne (genetyczne), serologiczne i antygenowe. Który z nich jest najbardziej skuteczny, a który zapewnia najszybszy wynik?

Rodzaje testów na koronawirusa

Testy molekularne w zależności od rodzaju (genetyczny RT-PCR/ FRANKD/ genetyczny PCR) wykrywają jedną lub dwie sekwencje genetyczne wirusa SARS-CoV-2. W swoim działaniu wykorzystują metodę RT-PCR (ang. reverse-transc.ripton polymerase chain reacton), która polega na reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją.

Test serologiczny jest w stanie wykazać obecność przeciwciał IgG i/lub IgM. Natomiast testy antygenowe wykrywają antygeny wirusa. Dobór rodzaju testu zależy od czasu od wystąpienia objawów.

Na czym polega i kiedy stosuje się molekularny test genetyczny RT-PCR?

Rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia WHO test genetyczny RT-PCR polega na pobraniu materiału z górnych (wymaz, wydzielina) lub dolnych (plwocina, wydzielina) dróg oddechowych i zbadaniu go pod kątem obecności materiału genetycznego koronawirusa. Ponadto materiał do badania RT-PCR może pochodzić również ze stolca lub krwi.

Ten rodzaj testu stosuje się w celu rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 lub jako badanie kontrolne, w celu oceny eliminacji wirusa z dróg oddechowych. Wykrywa on materiał genetyczny jedynie w aktywnej fazie COVID-19, najczęściej w dniu wystąpienia objawów. Najwyższa ilość cząsteczek wirusa w drogach oddechowych występuje jednak w pierwszym tygodniu od wystąpienia objawów.

W przypadku tej metody niezwykle istotna jest prawidłowość pobrania wymazu, jak również właściwy sposób transportu próbki.

Na czym polega i kiedy stosuje się molekularny test genetyczny PCR?

Test genetyczny PCR jest szybkim testem przesiewowym. Pomimo tego, że brak jest rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie wykorzystania genetycznego testu PCR, traktuje się go jako szybki test przesiewowy. Polega na pobraniu wymazu z gardła i nosa, lub nosogardła.

Na czym polega i kiedy stosuje się molekularny test genetyczny FRANKD?

Najnowszy na rynku test molekularny FRANKD polega na wykorzystaniu metody PCR w stałej temperaturze, inaczej niż standardowe testy typu PCR, które wykorzystują zmiany cykli temperatury. Materiałem pobieranym podczas tego badania jest wymaz z gardła i nosa lub nosogardła.

Charakteryzuje się szybkim czasem badania i co szczególnie ważne, krótszym czasem oczekiwania na wynik. W związku z tym, może być stosowany jako badanie przesiewowe. W związku z tym, że nie jest on uznawany przez PSSE jako badanie, które potwierdza zakażenie COVID-19, dodatkowo pacjentowi musi zostać jeszcze wykonany test RT-PCR. Jeżeli test FRANKD wykazał wynik dodatni, test RT-PCR wykonywany jest bezpłatnie, z tej samej próbki.

Rodzaje testów na koronawirusa

Na czym polegają i kiedy stosuje się testy serologiczne?

Testy serologiczne zalecane są jedynie w badaniach naukowych. Wykonuje się je na podstawie pobranej krwi. Ten rodzaj testu stosuje się w celu rozpoznania retrospektywnego u osób z bezobjawowym lub łagodnym przebiegiem infekcji. Aby go przeprowadzić konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku testu RT-PCR. Ponadto wykorzystuje się go w badaniach epidemiologicznych.

Badanie to potwierdza kontakt pacjenta z wirusem, jednak nie wskazuje na aktualną obecność wirusa w organizmie. Nie stosuje się go w przypadku diagnozowania pacjentów z objawami ostrymi, jak również w celu diagnostyki aktualnego zakażenia czy oceny skuteczności leczenia. W wyniku reakcji krzyżowych z innymi patogenami, jak również u osób z chorobami autoimmunologicznymi test może wykazać fałszywie dodatnie wyniki. Dodatni wynik testu serologicznego nie jest podstawą do postawienia diagnozy. Aby potwierdzić zakażenie koronawirusem, niezbędnym będzie wykonanie testu molekularnego RT-PCR.

Na czym polegają i kiedy stosuje się testy antygenowe?

Testy antygenowe rekomendowane są przez Światową Organizację Zdrowia jedynie w badaniach naukowych. Z uwagi na brak odpowiedniej walidacji, metoda ta nie jest zalecana jako metoda wykrywająca zakażenie COVID-19. Jeżeli testy zostaną sprawdzone pod względem wiarygodności, stosuje się je na wczesnym etapie choroby.

Ten rodzaj testów polega na pobraniu krwi lub wymazu z górnych dróg oddechowych. Podczas badania wykrywane są antygeny wirusa, czyli tzw. struktury rozpoznawane przez organizm ludzki jako obce, pobudzające układ odpornościowy do działania. Możliwość ich wykrycia występuje jedynie w początkowej fazie choroby, kiedy dochodzi do replikacji, czyli namnażania się wirusa.

Źródło: Medicover.pl

Przeczytaj także: Szpitale polowe – gdzie powstaną i jak będą funkcjonowały?

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy