Te same kompetencje dla położnych i pielęgniarek? Wchodzi w życie nowa ustawa

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zgodnie z ustawą z 14 sierpnia 2020 roku, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 sierpnia, położne mają uzyskać część kompetencji pielęgniarskich. Decyzję tę uzasadnia się koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w czasie epidemii.

Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 roku dodano ustęp dotyczący nowych uprawnień dla położnych, które mogą zostać przyznane ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgodnie z nowymi przepisami położne mogą udzielać pacjentom świadczenia zdrowotne w zakresie:

 * rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

 * rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

 * planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

 * samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

 * realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

 * edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Co istotne, położne będą mogły wykonywać świadczenia u wszystkich pacjentów, niezależnie od płci i wieku.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa obowiązuje od 1 września 2020 roku. Decyzję o skierowaniu położnej do sprawowania obowiązków pielęgniarskich podejmuje każdorazowo kierownik podmiotu leczniczego, w którym jest ona zatrudniona.

Rozwiązanie problemu braków kadrowych

Przyznanie położnym nowych uprawnień ma stanowić odpowiedź na problem rosnących braków w kadrach pielęgniarskich, które są związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. To kolejna decyzja rządzących mająca zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej podczas epidemii.

Poprzedni krok w tym kierunku stanowiła ustawa, która weszła w życie 1 sierpnia bieżącego roku. Na jej mocy przyznano nowe uprawnienia pielęgniarkom i położnym w podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z przepisami ustawy pielęgniarki i położne zyskały większą samodzielność i decyzyjność w opiece nad pacjentami. Wśród nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych znalazły się m.in. możliwość wypisywania recept, samodzielnego leczenia ran, a także wystawianie skierowań na wybrane badania diagnostyczne.

Wprowadzane sukcesywnie zmiany legislacyjne mają zagwarantować lepszy dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej oraz jej sprawne funkcjonowanie.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/

Przeczytaj też:

Pielęgniarka jako samodzielna specjalistka. Znaczenie porady pielęgniarskiej w systemie ochrony zdrowia

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

Przeczytaj także: Co drugi lek kupowany w internecie może być sfałszowany. Jak się przed tym uchronić?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy