Ustawa o Zawodzie Farmaceuty: „Odnajdujemy swoje miejsce w systemie”

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

– Jestem wielkim zwolennikiem kompromisu, który został zawarty w przegłosowanym projekcie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Dzięki Ustawie odnajdujemy swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy jednym z ostatnich, o ile nie ostatnim zawodem medycznym, którego kompetencje, obowiązki, ale i prawa nie były określone ramami prawnymi – zaznaczył w rozmowie z Evereth News Marcin Piątek, farmaceuta, członek Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty: „Odnajdujemy swoje miejsce w systemie”

Evereth News, Natalia Janus: Które zapisy Ustawy o Zawodzie Farmaceuty są dla Pana najważniejsze?

Marcin Piątek: – Ustawa przede wszystkim reguluje zakres usług farmaceutycznych, które będziemy mogli świadczyć dla pacjentów, w tym m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo. Jednocześnie w dokumencie jest dość jasno zaznaczone, że usługi opieki farmaceutycznej będą traktowane jako świadczenia, co wskazuje, iż w przyszłości będą mogły być refundowane.

Zapis ten w mojej opinii jest dość istotny, pod względem rozwinięcia katalogu świadczeń, jakie pacjenci będą mogli otrzymać w aptekach. Dotychczas farmaceuci nie mogli wykonywać innych czynności poza wydawaniem leków i wszelkiego rodzaju konsultacji związanych stricte z zażywaniem produktów leczniczych. Dlatego mam nadzieję, że się to zmieni.

Farmaceuta zwrócił również uwagę, na fakt, iż w Ustawie o Zawodzie Farmaceuty znalazły się artykuły, które wskazują na zmiany w innych ustawach. Jednym z nich jest zapis znajdujący się w Ustawie o Prawie Farmaceutycznym, który zakreśla obowiązki kierownika apteki.

– Jest to bardzo ciekawa zmiana dla farmaceutów, ponieważ bardzo dokładnie określa kompetencje kierownika apteki, ale także zakres odpowiedzialności. Dokument zapewnia, iż przy spełnieniu wszystkich obowiązków, odpowiedzialność m.in. za niedopełnienie czynności bądź uniemożliwienie wypełniania zadań zawodowych kierownika apteki określonych ustawą – w mojej ocenie przechodzi na właściciela apteki. Dotychczas odpowiedzialność ta nie była precyzyjnie określona.

Jakie więc obowiązki będą spoczywały na kierowniku apteki? Co się pod tym względem zmienia?

– Zgodnie z nową Ustawą obowiązkiem kierownika apteki będzie m.in. wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie asortymentu, zatrudnionego personelu czy modyfikowania i zawierania umów z innymi podmiotami. Dodatkowo zadaniem kierownika będzie zapewnienie w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych. Dzięki temu zapisowi, kierownik apteki składając raz w roku audyt w formie pisemnej, udowadnia jednocześnie, że ma świadomość niedociągnięć i przekazuje to właścicielowi apteki.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty nakłada na właściciela obowiązki związane z obsadą aptek.

– Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki oraz udokumentować realizację tego obowiązku. Kierownik – w przypadku braku zapewnienia obsady apteki – ma obowiązek poinformowania podmiotu prowadzącego aptekę o konieczności skrócenia godzin pracy apteki. 

W takiej sytuacji to właściciel apteki będzie odpowiedzialny za to, czy dane niedociągnięcia bądź zastrzeżenia wyprostuje czy nie. Uważam, że jest to zapis bardzo korzystny i wzmocni pozycję osób zatrudnionych na stanowisku kierownika apteki, jeżeli będą miały odwagę te niedociągnięcia opisywać i zgłaszać. A należy pamiętać, iż pominiecie tych zastrzeżeń przy tworzeniu raportu, w przypadku kontroli, będzie mogło obciążyć odpowiedzialnego za działanie apteki kierownika apteki.

Jak dodał Marcin Piątek, kolejnym bardzo korzystnym zapisem w Ustawie jest zapis o poważnych sankcjach za utrudnianie wykonywania czynności zawodowych czy wpływanie na niezależność kierownika apteki, m.in. w opisanym wyżej zakresie.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty: „Odnajdujemy swoje miejsce w systemie”

W ustawie nie znalazł się jednak zapis o wykonywaniu szczepień ochronnych w aptekach.

– W obecnej sytuacji epidemiologicznej decyzja ta jest w pewnym stopniu niezrozumiała. Z jednej strony musimy się liczyć z tym, iż z dnia na dzień farmaceuci nie będą gotowi do tego, aby wykonywać szczepienia. Jednak mając otwartą furtkę mielibyśmy szansę, żeby dogonić zachodnią farmację i przygotować się na kolejny systemowy kryzys. Dlatego mam nadzieję, że zmiany w tym zakresie jeszcze nastąpią.

Główne założenia Ustawy o Zawodzie Farmaceuty

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, iż zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego.

– Ustawa umożliwia farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo, w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji jest także efektywniejsze wykorzystanie potencjału aptek jako placówek ochrony zdrowia oraz blisko 30 tys. farmaceutów – czytamy na stronie NRA.

Jak dodano, utrzymane zostały również przepisy zapewniające niezależność farmaceutów, przy wykonywaniu ich zadań zawodowych. Za Ustawą jest prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, która podkreśliła, że dokument ten będzie siłą napędową dla rozwoju polskiej farmacji.

– Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy zdecydowali się poprzeć tę ustawę. Dziękuję również stronie rządowej za poparcie i wielogodzinne, merytoryczne dyskusje. Ten dzień z pewnością przejdzie do historii. Jestem przekonana, że stworzenie ram prawnych do świadczenia usług farmaceutycznych na europejskim poziomie stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiej farmacji – dodała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Źródło: NRA

Przeczytaj także: Epidemia koronawirusa okiem farmaceuty [WYWIAD]

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy