Czy osoby niepełnosprawne zyskają systemowe prawo do asystencji osobistej? Przedstawiono koncepcję projektu ustawy

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Podczas „Forum Deinstytucjonalizacji” organizowanego w Pałacu Prezydenckim przedstawiono koncepcję projektu ustawy gwarantującej dostęp do usług asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnościami, która została opracowana przez Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. Autorzy projektu wyrazili nadzieję, że wypracowane rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych.

W debacie udział wzięli: zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, Sekretarz Stanu w KPRP Bogna Janke, doradcy prezydenta RP: Paulina Malinowska–Kowalczyk, Barbara Fedyszak–Radziejowska, Marek Rymsza, a także m.in. pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, senator Marek Plura (KO) oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami.

Jak podkreślił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP – spotkanie w Pałacu Prezydenckim jest zwieńczeniem pierwszego etapu prac nad projektem. Jak zadeklarował – następne będą realizowane w ścisłej współpracy z rządem, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami. Piotr Ćwik wyraził nadzieję, że wypracowane wspólnie rozwiązania przyczynią się do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych.

Na czym będzie polegała ustawa o asystencji osobistej?

Asystent osobisty pomaga osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, podejmowaniu aktywności zawodowej czy społecznej, np. wyjście, powrót lub dojazdy na rehabilitację, a także w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. Obecnie asystencja osobista jest realizowana w ramach rocznych programów i projektów. Nie gwarantują one kontynuacji świadczenia tej usługi, a także nie trafiają do większości osób, które jej potrzebują.

W przygotowywanej obecnie koncepcji założono, że asystencja osobista będzie usługą o charakterze systemowego spersonalizowanego wsparcia (w relacji jeden na jeden). Realizowanie tej usługi będzie finansowane w z budżetu państwa, a sama usługa będzie świadczona przez jednostki samorządu terytorialnego – gminę lub powiat. Realizator usługi może również zlecić to zadanie organizacjom pozarządowym, a także zakupić usługę dla podmiotów prywatnych.

Kto będzie mógł korzystać z usługi asystenta osobistego?

Do korzystania z asystencji osobistej będą uprawnione osoby od 16. do ukończenia 65. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Po uprzednim dokonaniu rewaluacji osoby, które ukończą 65 lat, będą mogły zachować prawo do wsparcia.

Usługa będzie przysługiwała osobom, które na podstawie oceny potrzeb wsparcia w samodzielnym funkcjonowaniu wymagają pomocy asystenta w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo w realizacji codziennych czynności. Z kolei ustawa gwarantowałaby możliwość wsparcia do 30 godzin tygodniowo.

Prawo do asystencji będzie ustalane w trybie indywidualnym na wniosek osoby zainteresowanej przez powiatowe zespoły ds. asystencji osobistej przy powiatowych centrach pomocy rodzinie. Asystentem osobistym nie może być członek rodziny ani osoba pozostająca w faktycznym pożyciu z osobą potrzebującą lub będąca członkiem gospodarstwa domowego.

Źrodło: prezydent.pl

Przeczytaj także: Przewodniczący PFON dla EN: „Powinniśmy skupiać się na potencjale osoby z niepełnosprawnością, a nie na jej deficytach”

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy