Druga edycja kampanii edukacyjnej „Nie sam na SM”: choroba przewlekła nie wyklucza z życia zawodowego

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Dostęp do nowoczesnych terapii oraz zmiana w podejściu do choroby sprawiają,
że osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM) mogą zachować dotychczasowy tryb życia i spełniać się zawodowo. Z przeprowadzonej na potrzeby kampanii ankiety wynika, że większość pracodawców deklaruje gotowość zatrudnienia osoby z chorobą przewlekłą, jednak potrzebne jest im wsparcie edukacyjne.

Kampania dla chorych i pracodawców

Tegoroczna, druga odsłona kampanii edukacyjnej „Nie sam na SM” poświęcona jest aktywności zawodowej oraz sprawności poznawczej osób ze stwardnieniem rozsianym. Skupia się ona na zagadnieniach związanych z życiem zawodowym osób z SM oraz wyzwaniach, z jakimi muszą się one mierzyć na co dzień. Kampania skierowana jest do nowo zdiagnozowanych osób oraz najbliższych z ich otoczenia, tj. rodziny, partnerów, przyjaciół, jak również kolegów z pracy czy pracodawców.

Działania w ramach projektu realizowane są przy wsparciu partnerów: Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR), Fundacji SM-Walcz o siebie, Fundacji NeuroPozytywni i Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM SezaM oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Na potrzeby kampanii wspólnie zostaną opracowane praktyczne poradniki dla pracodawcy i pracownika oraz podejmowane będą dedykowane aktywności.

Osoby z SM będą mogły uczestniczyć w specjalnie opracowanych bezpłatnych warsztatach mających na celu wsparcie funkcji poznawczych, organizowanych przez lokalne oddziały PTSR oraz Stowarzyszenie SezaM. Uczestnicy poznają na nich ćwiczenia stymulujące pracę mózgu. Przykłady ćwiczeń będą też dostępne online, tak aby każdy je mógł wykonać we własnym zakresie w domowym zaciszu. We współpracy z Fundacją NeuroPozytywni zorganizowane będzie NeuroPozytywne Miejsce, w którym osoby z SM  będą mogły spotkać się z ekspertami kampanii oraz innymi pacjentami i wspólnie inspirować się do aktywnego życia. Spotkanie odbędzie się 13 marca o godzinie 17:00  w Klubokawiarni Cafe PoWoli przy ulicy Smoczej 3 w Warszawie.

Wspólnie z Fundacją SM-Walcz o siebie przygotowany zostanie cykl materiałów wideo z poradami ekspertów.

Komunikacja kampanii prowadzona jest przez profil Nie sam na SM na Facebooku. Przez cały czas trwania projektu będą tam zamieszczane materiały edukacyjne oraz wypowiedzi i porady ekspertów, tj. neurologów, psychologa, eksperta ds. HR. Zostaną przedstawione pomysły na dostosowanie miejsca pracy do możliwości wynikających z przebiegu choroby. Eksperci podpowiedzą też, jak wspierać funkcje poznawcze, jak radzić sobie ze zmęczeniem czy chwilowym brakiem koncentracji.

Pracodawcy potrzebują edukacji i wsparcia

Na potrzeby kampanii „Nie sam na SM” przeprowadzono wśród pracodawców oraz pracowników HR ankietę na temat preferencji i postaw w zatrudnianiu pracowników. Uzyskane wyniki wykazały, iż 80% pracodawców uważa, że osoba z chorobą przewlekłą może być efektywnym pracownikiem. Co drugi pracodawca chce stworzyć w swojej firmie dostosowane do potrzeb takich pracowników warunki pracy. Ankietowani deklarują jednak potrzebę otrzymania wsparcia edukacyjnego (61%), finansowego (37%), organizacyjnego (32%), a zaledwie 11% z nich wie, jakie są dostępne programy wspierające firmy w zatrudnianiu osób z chorobą przewlekłą.

Z badań Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że ponad 23% pracowników w Europie zmaga się z chorobą przewlekłą. Dodatkowo podlegający ciągłym zmianom rynek pracy powoduje, iż pracodawcy dostrzegają konieczność dbania o zdrowie pracowników oraz stworzenia im odpowiednich warunków pracy – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy, reprezentująca Pracodawców RP, partnera kampanii „Nie sam na SM”.

Poradnik dla pracodawców

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) opracowało poradnik „Praca z SM – praktyczny poradnik dla pracodawców”. Dokument jest częścią Europejskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia, deklaracją wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym w miejscu pracy. Promuje elastyczność biznesu oraz dostarcza pracodawcom praktycznych informacji w zakresie zarządzania absencją w miejscu pracy, dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z SM czy wsparcia, jakie mogą w tym zakresie uzyskać polskie firmy.

Pokonać stereotypy

Stwardnienie rozsiane to choroba neurologiczna dotykająca głównie ludzi młodych, diagnozowana najczęściej u osób między 20. a 40. rokiem życia, tj. w okresie ich najwyższej aktywności zawodowej. W Polsce dotyka ponad 45 tysięcy Polaków. Częściej chorują na nią kobiety – szacuje się, iż stanowią trzykrotnie większą grupę. SM najczęściej kojarzone jest z niepełnosprawnością ruchową czy trudnościami w wykonywaniem codziennych czynności. Funkcjonujące stereotypy w postrzeganiu osoby z SM potwierdzają również uzyskane wyniki przeprowadzonej na potrzeby kampanii ankiety.

Wśród najczęściej wskazanych przez pracodawców i pracowników HR cech kojarzonych z SM znalazły się: problemy z poruszaniem się (84%), korzystanie z wózka inwalidzkiego (51%), problemy z wykonywaniem codziennych czynności (41%). Z kolei tylko 17% odpowiadających wskazało „korzystanie z renty inwalidzkiej”, a więcej niż połowa uważa, że stwardnienie rozsiane można obecnie skutecznie leczyć i hamować przebieg choroby.

Praca jako terapia

Osoby z SM powinny wykonywać ćwiczenia wpływające na zwiększanie zasobów poznawczych oraz regularnie stawiać wyzwania umysłowi. Wspierać się aktywnością dnia codziennego, wyznaczać sobie nowe atrakcyjne i motywujące bodźce stymulujące pracę mózgu do działania. Pozwala to na jak najdłuższe zachowanie w dobrej formie sprawności poznawczej.

Jako jedno z działań profilaktycznych w SM można wymienić aktywność zawodową. Konieczność codziennego pojawiania się w pracy, kontakty ze współpracownikami, podejmowanie nowych wyzwań zawodowych pozwala nam wszystkim, czego często nawet sobie nie uświadamiamy, powiększać rezerwę poznawczą – tłumaczy dr n. med. Monika Nojszewska, neurolog z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertka kampanii „Nie sam na SM”.

Rezerwa poznawcza to wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie życia. Budowanie jej może pomóc ochronić osoby z SM przed zaburzeniami funkcji poznawczych.

Źródło: Materiały prasowe

Przeczytaj także: Przezroczyste narządy przyspieszą rozwój sztucznych organów do przeszczepu

 

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy