Nowe rekomendacje dla DPS-ów. Jakie zmiany czekają pacjentów i pracowników?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Jak wynika z zaktualizowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomendacji i instrukcji dla domów pomocy społecznej, na terenie placówki przebywać mogą jedynie osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu. Ponadto należy w miarę możliwości ograniczyć aktywność mieszkańców poza terenem placówki.

Nowe rekomendacje dla DPS-ów. Jakie zmiany czekają pacjentów i pracowników?

Rekomendacje skierowane są do wszystkich osób, które przebywają w placówkach, czyli osób starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych, chorych wymagających całodobowej opieki, jak również personelu.

Zalecenia dotyczące mieszkańców DPS-ów

Na terenie placówki, będą mogły przebywać jedynie osoby, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu i nie wystąpiły u niej objawy wskazujące na zakażenie. Zgodnie z rekomendacjami, aktywność mieszkańców poza terenem placówki powinna zostać w miarę możliwości ograniczona. Pacjenci muszą mieć jednak zagwarantowany kontakt z rodziną.

Zalecenia mówią również o konieczności mierzenia temperatury ciała przy wejściu (po uzyskaniu od nich zgody) wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia niezbędne będzie organizowanie różnego rodzaju spotkań mieszkańców w małych, stałych grupach. Pacjenci będą mieć również zapewnioną zarówno pomoc psychologiczną, jak i właściwą opiekę pod względem higieny i bezpieczeństwa.

– W DPS należy zapewnić ciągłość usług, uwzględniając przy tym zalecenia dot. higieny i bezpieczeństwa, czyli m.in.: zapewnienie środków dezynfekcji na bazie alkoholu oraz dostępności mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku. Pracownicy, oprócz używania na co dzień osłony ust i nosa, powinni m.in. promować wśród mieszkańców zasady higieny, a także właściwej etykiety postepowania prewencyjnego oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia osób, u których nie zdiagnozowano zakażenia – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Nowe rekomendacje dla DPS-ów. Jakie zmiany czekają pacjentów i pracowników?

Należy również pamiętać o zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia placówek w żywność, środki czystości i ochrony osobistej, ale także wprowadzić zasady bezpieczeństwa dla osób pracujących przy organizacji żywienia. Co równie ważne, pracownicy mają obowiązek przykładać olbrzymią wagę do utrzymania higieny miejsca pracy, opakowań czy sztućców.

– Zgodnie z zaleceniami, w przypadku wystąpienia trudności w zapewnieniu ciągłości opieki można np. skierować kadry z placówek, których działalność została zawieszona lub ograniczona, do domów pomocy społecznej, w których występują braki kadrowe lub włączyć do pomocy wolontariuszy. Zaleca się również wprowadzenie tzw. rotacyjnego czasu pracy – zwrócono uwagę w rekomendacjach.

Co w przypadku podejrzenia koronawirusa u mieszkańca DPS?

Jeżeli u osoby mieszkającej w placówce wystąpią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, należy powiadomić lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady, a następnie skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym. Do momentu przyjazdu transportu medycznego, pacjenta należy odizolować z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Pacjentów lub osoby z personelu z potwierdzonym zakażeniem należy umieścić w wydzielonej strefie, w której będzie monitorowany ich stan zdrowia. W pomieszczeniach, gdzie przebywały te osoby, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy przeprowadzić dezynfekcję.

– Mieszkańców DPS powracających np. ze szpitala, należy w miarę możliwości poddać testom laboratoryjnym w celu wykrycia obecności wirusa – czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowo rekomendowane jest zastosowanie wobec takich osób co najmniej 10-dniowego odosobnienia od innych podopiecznych. Zaleca się również ograniczenia liczby personelu, który będzie miał kontakt z nowoprzyjętym mieszkańcem, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Eksperci: 6% PKB na ochronę zdrowia to absolutne minimum

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy