Obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego a przepisy prawa. Czy będą kary za niezaszczepienie?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

1 marca 2022 r. w życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień dla pracowników podmiotów leczniczych. Nadal jednak nie wiadomo, na jakiej podstawie pracodawca może zweryfikować dane o zaszczepieniu pracownika. Pojawiły się natomiast informacje ws. kar finansowych za niezaszczepienie, jednak kwestia ta również jest kwestionowana, gdyż ze względu na brak podstawy prawnej do rozporządzenia, decyzję o karze prawdopodobnie będzie można podważyć w sądzie. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych 13 stycznia br. skierował do ministra zdrowia pytania dotyczące niejasności w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień dla medyków (zobacz także: OZZPiP: niejasności w sprawie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego). Związek poprosił szefa resortu zdrowia o wyjaśnienie ośmiu kwestii, tymczasem, minister „kompletnym milczeniem” pominął wiele obszarów.

OZZPiP zaznacza, że podmioty lecznicze, a dokładniej pracodawcy oraz osoby wykonujące w tych podmiotach czynności medyczne, jak i niemedyczne, a także pacjenci, nadal nie wiedzą jakie mają prawa w związku wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia ws. obowiązkowych szczepień.

Obowiązkowi szczepień podlegają pracownicy podmiotów leczniczych bez względu na formę zatrudnienia

Minister zdrowia w odpowiedzi na pytania OZZPiP poinformował, że obowiązek szczepień nie jest uzależniony od formy zatrudnienia czy rodzaju zawartej umowy o pracę, jak również nie jest warunkowany formą, w jakiej dany podmiot wykonuje działalność leczniczą, statusu tego podmiotu, a także tego czy posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szef resortu zdrowia odniósł się również do kwestii terminu przyjęcia szczepionki. Wskazał, że pełne zaszczepienie będzie obowiązkowe z momentem wejścia w życi rozporządzenia, zatem nie jest brany pod uwagę fakt uzyskania odporności po szczepieniu. „Natomiast szczepienie powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym z uwzględnieniem rodzaju szczepionki” – dodał minister zdrowia.

Nie ma przepisów uprawniających pracodawców do żądania dowodu zaszczepienia pracownika

OZZPiP zwrócił się również z pytaniem o podstawę do weryfikacji szczepienia przez pracodawcę. Minister zdrowia poinformował, że procedury związane z weryfikacją nie mogły stanowić materii rozporządzenia, ponieważ sprawy te nie są objęte zakresem przedmiotowym upoważnienia ustawowego stanowiącego podstawę do jego wydania. Wskazał wówczas, iż w Sejmie trwają prace nad tzw. ustawą dotyczącą weryfikacji covidowej. W rzeczywistości jednak, jak podkreśla OZZPiP, Sejm zawiesił prace nad tą ustawą i nie ma najmniejszych szans na wprowadzenie jej w życie przed 1 marca.

– To Pan minister – skoro nie doprowadził wraz z Rządem RP do przeprocedowania przepisów ustawowych – ma obowiązek wskazać na jakiej podstawie prawnej pracodawcy w podmiotach leczniczych mogą skutecznie żądać od pracowników, zleceniobiorców i innych osób wykonujących czynności zawodowe na terenie podmiotu leczniczego dokumentu zaszczepienia lub zaświadczenia o przeciwskazaniu. Nie jest żadną odpowiedzią, że ta kwestia nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej przyznanej MZ. Wprowadzane przepisy muszą być spójne i realnie wykonalne. Jeżeli ta kwestia nie mieści się kompetencji Pana ministra to proszę o zwrotną informację jakie skuteczne działania podjął Pan minister, aby ta kwestię rozwiązać prawnie, tak aby w dniu 01-03-2022r. nie powstał chaos w ochronie zdrowia w Polsce. Jeżeli tej kwestii Pan nie wyjaśni to Pan i tylko Pan będzie za to odpowiedzialny – czytamy w komunikacie OZZPiP.

Szpitale odsuwają od pracy niezaszczepionych medyków

Dyrekcje niektórych szpitali, np. szpitala powiatowego w Końskich, zdecydowały o odsunięciu od pracy z dniem 1 marca 2022 r. personelu medycznego, który nie podda się szczepieniu przeciw COVID-19. Dyrekcja placówki będzie wymagała od pracowników okazania certyfikatu covidowego poświadczającego o pełnym zaszczepieniu.

– Nie mogę dopuścić do pracy osób, które nie spełniają wymagań sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak, jak nie mogę dopuścić do pracy w szpitalu pracownika, który nie ma szczepienia WZW typu B, tak też musimy ograniczyć możliwość zakażenia pacjenta koronawirusem – podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor szpitala w Końskich oraz konsultant województwa świętokrzyskiego w dziedzinie zdrowia publicznego Wojciech Przybylski.

Dyrektor poinformował, że w placówce spośród 900 pracowników szczepienia nie przyjęło dotąd 60 osób – kilku lekarzy i kilkadziesiąt pielęgniarek. Dodał, że są to również osoby, które przechorowały COVID-19 albo są w trackie przechorowywania i muszą uzupełnić szczepienia.

– Z kolei personelowi medycznemu, który podważa dwustuletnie doświadczenie szczepień, powinno być zawieszane albo całkowicie zabierane prawo do wykonywania zawodu – zaznaczył dyrektor.

Niezaszczepieni pracownicy podmiotów leczniczych mogą podlegać karze pieniężnej

Z wątpliwościami ws. obowiązku szczepień pracowników medycznych i niemedycznych do Ministerstwa Zdrowia zwrócił się również Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, nie odpowiedział na większość zadanych pytań. Ustosunkował się jednak do grzywien za niewypełnienie obowiązku szczepień. Wskazał, że osoby, które w stanie epidemii nie zastosują się do obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy, podlegają karze pieniężnej. Kary te wymierza państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny. Oznacza to, że karę może nałożyć Sanepid w wysokości od 5 do nawet 30 tys. zł. Taka decyzja, jak wskazuje portal prawo.pl, może być jednak podważalna w sądzie, ponieważ nie ma ustawowej podstawy do wydania rozporządzenia.

Źródła: OZZPiP, PAP, Prawo.pl

 

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #ZAWÓDPIELĘGNIARKA:

 

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy