Projekt ustawy o mapach zdrowotnych już w sejmie

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

We czwartek do komisji zdrowia trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, m.in. dot. map zdrowotnych. Dwa dni wcześniej komisja przyjęła wniosek o odrzucenie tego projektu. Głównym argumentem przeciw był fakt, że marginalizuje on rolę samorządów i centralizuje system opieki zdrowotnej.

Projekt ustawy o mapach zdrowotnych już w sejmie

Jak zapewniają autorzy projektu ustawy, zmiany miałyby uporządkować proces zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, w tym usprawnić tworzeniewykorzystanie map potrzeb zdrowotnych na poziomie kraju i województw. Regulacje dotyczące tego, w jaki sposób mapy zdrowotne miałyby być tworzone znajdują się w nowelizacji ustawy o świadczeniach z 2014 roku.

Wnioskodawcy projektu podkreślili w uzasadnieniu, że nowelizacja ma związek z pojawieniem się wielu zastrzeżeń, takich jak skład wojewódzkiej rady, terminy tworzenia map, okres obowiązywania map, niska skuteczność realizacji regionalnej polityki zdrowotnej i określenia priorytetów, jak również brak wynikających z map wniosków i rekomendacji.

Autorzy projektu zwrócili również uwagę na fakt, że dzięki proponowanym rozwiązaniom możliwe będzie planowanie działań z należytym wyprzedzeniem, w przewidywalnym horyzoncie czasowym oraz wykorzystując do tego określone środki.

Cel projektu: krajowy plan transformacji

Zgodnie z nowelizacją to rolą ministra zdrowia będzie przygotowanie map, przeprowadzanie ich analizy, jak również przygotowanie strategii, która będzie się opierała na tzw. krajowym planie transformacji. Projekt zakłada, że dotychczasowe mapy potrzeb zdrowotnych i priorytety polityki regionalnej będą obowiązywały do końca 2021 r. Ponadto z dniem wejścia w życie nowelizacji rozwiązane zostaną dotychczasowe rady wojewódzkie, które zastąpią nowe rady w okrojonym składzie.

Jak wyjaśniono, Ministerstwo Zdrowia ma odpowiednie doświadczenie, w porównaniu do ograniczonych możliwości jakimi dysponują wojewodowie. Resort zdrowia będzie mógł zlecić przygotowanie analiz i danych AOTMiT, NFZ oraz NIZP-PZH.

Mapa potrzeb zdrowotnych będzie opracowywana na 7 lat

Jedynie pierwsza edycja mapy potrzeb zdrowotnych zostanie opracowana na 6 lat. Natomiast raz w roku będą aktualizowane wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Jak wygląda praca pielęgniarki w hospicjum domowym? [cz. 1]

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy