Dlaczego tak ważne jest wsparcie psychologiczne dla położnych?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Każdego dnia odnotowywane są nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ostatni czas to ogromne obciążenie psychiczne również dla położnych. O tym dlaczego tak ważne jest wsparcie personelu medycznego szczególnie w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w rozmowie z Evereth News wyjaśnia mgr Grażyna Opara-Karasiewicz psycholog, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, wiceprezes Fundacji na Rzecz Wspierania Położnych, koordynator Telefonicznej Poradni dla Położnych, w ramach której udzielana jest pomoc psychologiczna.

Jak powiedziała Grażyna Opara-Karasiewicz, mamy do czynienia z kryzysem psychologicznym na dużą skalę w pełnym tego słowa znaczeniu: sytuacja jest nagła, wywołuje trudne emocje i dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nimi (np. kontakty społeczne) są niedostępne bądź niewystarczające.

– Funkcjonujemy w sytuacji, w której jest wiele niewiadomych, mnóstwo dezinformacji i bardzo dużo lęku, w którym racjonalne miesza się z nieracjonalnym – dodała. Personel medyczny jest w szczególnej sytuacji. Z jednej strony doświadcza lęku i niepokoju, jak wszyscy, z drugiej zaś oczekuje się od niego, że będzie źródłem informacji i pozostanie na swoich stanowiskach pracy. Dodatkowo lekarze, ratownicy medyczni czy położne pracują w miejscach, gdzie z większym prawdopodobieństwem mogą zetknąć się z osobami zarażonymi koronawirusem. Mogą więc bardziej obawiać się zachorowania, ale też zarażenia swoich bliskich. To bardzo duże obciążenie. Wsparcie psychologiczne personelu medycznego powinno dawać przestrzeń do przyjrzenia się różnym emocjom, uznania ich ważności i poszukania nowych sposobów poradzenia sobie z nimi.

Jakie konsekwencje może nieść za sobą długotrwały stres i brak wsparcia dla tej grupy zawodowej w sytuacji epidemii?

Wiceprezes Fundacji na Rzecz Wspierania Położnych podkreśliła, że zaistniała sytuacja jest szczególna. Jak dodała, ocenia się, iż personel medyczny jest grupą zawodową, która nawet bez epidemii jest bardzo obciążona i pozbawiona wsparcia.

– Długofalowo prowadzi to m.in. do wypalenia zawodowego. W aktualnej sytuacji procesy te mogą ulec zintensyfikowaniu. Pozostawanie w nieustannym stanie gotowości, napięcia i lęku może poważnie zakłócić funkcjonowanie psychofizyczne i w efekcie prowadzić do zaburzeń i chorób wymagających leczenia i długotrwałych przerw w pracy. By wsparcie tej grupy było skuteczne musi realizować się na różnych poziomach i mieć charakter systemowy.

Czy ten stres położnych może przełożyć się również na emocje u ciężarnych/ młodych mam?

– Przepływ emocji między położnymi a ciężarnymi i młodymi matkami jest dwukierunkowy. To nie tylko stres położnej będzie wpływać na stan pacjentki, ale też lęki i obawy pacjentek oddziałują na opiekujące się nią osoby. Jednak w sytuacji ciąży, porodu i połogu oczekuje się, że to właśnie położna będzie źródłem wsparcia i spokoju dla pacjentek. Jeśli położna jest nadmiernie obciążona stresem to bardzo trudno jej zaspokoić emocjonalne potrzeby kobiet, którymi się zajmuje. Położna musi więc poradzić sobie nie tylko z emocjami własnymi ale też emocjami – często bardzo silnymi – pacjentek – podkreśliła psycholog.

Telefoniczne wsparcie dla położnych*

Fundacja na Rzecz Wspierania Położnych prowadzi bezpłatne, telefoniczne wsparcie psychologiczne dla położnych. W związku z obecną sytuacją Fundacja zwiększyła liczbę dyżurów Telefonicznej Poradni. Pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 692 086 923. Z jakimi problemami można się zgłosić?

– Oferujemy szeroko rozumiane wsparcie w trudnych emocjonalnie momentach. Można zgłosić się do nas w sprawach związanych z sytuacjami w pracy, ale też z trudnościami w życiu prywatnym. Rozmawiamy o lęku, stresie, sposobach radzenia sobie z tymi emocjami. Przy telefonie dyżuruje psycholog, więc należy pamiętać, że może nie pomóc w sprawach stricte medycznych.

Czy stres i problemy, jakich doświadczają w pracy położne dotyczy tylko ich? Jaki może mieć wpływ na rodzinę?

Grażyna Opara-Karasiewicz podkreśliła, iż praca stanowi istotny aspekt naszego życia i w sposób oczywisty przekłada się też na nasze pozazawodowe życie.

Przeciążenie, poddenerwowanie i przygnębienie wygenerowane w pracy wpływa na nasze funkcjonowanie rodzinne. Niektóre osoby będą wtedy zniecierpliwione, wybuchowe. Inne zasmucone, wycofane i pozbawione energii. Ich emocjonalna dostępność dla najbliższych będzie ograniczona.

Dlaczego należy zachęcać położne do korzystania ze wsparcia psychologicznego?

Jak zaznaczyła psychoterapeutka, praca położnej jest niezwykle wymagająca. Zadaniem wpisanym w ten zawód jest wspieranie kobiet znajdujących się w przełomowych, pełnych emocji momentach ich życia. To piękne, ale i trudne wyzwanie – dodała.

– Dodatkowo czynnikiem wpływającym na jakoś życia zawodowego są uwarunkowania wpisane w system ochrony zdrowia w Polsce: niedostatek personelu medycznego, przeciążenie zadaniami, niskie wynagrodzenia zmuszające do pracy na więcej niż jeden etat. Na wiele tych elementów nie mamy wpływu lub mamy bardzo ograniczony. Mamy natomiast wpływ na to, w jaki sposób będziemy tę rzeczywistość przeżywać, czy przytłoczy nas czy nie.

Dlatego jak podkreśliła Grażyna Opara-Karasiewicz, istotnym elementem radzenia sobie z trudnościami jest korzystanie ze wsparcia – również wsparcia profesjonalnego, jakie oferują psycholodzy i psychoterapeuci.

* Telefoniczna Poradnia dla Położnych
W ramach Telefonicznej Poradni położne mogą skorzystać z pomocy psychologicznej w wybrane dni tygodnia. Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów psychologa znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/wsparciepoloznych/.

 

PRZECZYTAJ POPRZEDNI TEKST Z CYKLU #PORADNIKPOŁOŻNEJ:

Zalecenia dla kobiet w okresie okołoporodowym dotyczące koronawirusa

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy