NRPiP za dodaniem położnych do listy specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała pismo do wiceministra zdrowia Piotra Brombera, w którym proponuje dodanie magistrów położnictwa do listy specjalistów uprawnionych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychoterapii uzależnień. „Przygotowanie położnej jako specjalisty umożliwi profesjonalną pomoc kobietom” – podkreśliła w uzasadnieniu Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska.

– W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych rosnąca liczba uzależnień m.in. od alkoholu u dziewcząt i kobiet w okresie prokreacyjnym, a także u kobiet w ciąży i po porodzie uzasadnia dodanie do przedmiotowego rozporządzenia zawodu położnej – dodano w dokumencie.

NRPiP wystosowała dokument w odniesieniu do opublikowanego 28 stycznia projektu nowelizacji ministra zdrowia, w zakresie nowej specjalizacji medycznej w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Zgodnie z założeniami resortu zdrowia, szkolenie to będą mogli odbyć lekarze, pielęgniarki, osoby z tytułem magistra w zakresie pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauki o rodzinie, teologii oraz filozofii.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej: „w projekcie rozporządzenia zabrakło lekarza dentysty”

W odniesieniu do listy osób, które będą uprawnione do odbycia specjalizacji w zakresie psychoterapii uzależnień, na której są m.in. teolog i filozof, swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiło również Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak zwrócono uwagę, na liście nie znaleźli się lekarze dentyści.

– (…) w ocenie Prezydium, odbycie specjalizacji w tym zakresie powinno dotyczyć osób, które posiadają tytuł zawodowy związany z wykonywaniem zawodu medycznego lub pokrewnego. W związku z powyższym poważne wątpliwości Prezydium NRL budzi możliwość odbywania tej specjalizacji przez osoby posiadające tyłu zawodowy: teologa i filozofa, podczas, gdy w projekcie rozporządzenia zabrakło lekarza dentysty. Nieujęcie zawodu lekarza dentysty w katalogu zawodów, po ukończeniu których można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, jest nieuzasadnione i wskazuje na nierówne traktowanie lekarzy i lekarzy dentystów – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Jak dodano, „terapia uzależnień, jako proces leczniczy, powinna być wolna od kwestii ideologicznych. Należy także wskazać, że psychoterapia uzależnień może dotyczyć również uzależnień behawioralnych, a nie tylko uzależnień od szkodliwych substancji. Zatem gwarancja zachowania tajemnicy zawodowej (do której zobowiązani są przedstawiciele zawodów medycznych), jest w tym aspekcie szczególnie istotna”.

Kto może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego specjalisty psychoterapii uzależnień?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego specjalisty psychoterapii uzależnień jest ukończenie wszystkich etapów Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień dawniej akredytowanego przez PARPA oraz posiadanie tytułu zawodowego lekarza, magistra pielęgniarstwa lub uzyskanego po studiach na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia. Ponadto jak informuje PARPA, „do egzaminu mogą również przystąpić osoby, które przed dniem 1 lipca 2012 r. uczestniczyły w programie szkolenia na podstawie wcześniejszych przepisów”.

Ile kobiet w ciąży pije alkohol?

Jak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby pracy pt. „Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce. Raport z badań kwestionariuszowych”, 7,1% z 70,4% badanych, które kiedykolwiek były w ciąży, przyznało się do picia alkoholu w czasie ciąży. Autorzy pracy (dr Magdalena Rowicka, dr Sławomir Postek, Marta Zin-Sędek) podkreślili, że „odsetek ten jest niższy w porównaniu z badaniami zlecanymi przez PARPA w 2008 r. (12,1%) oraz w 2005 r. (16,5%). Jest natomiast wyższy, niż w badaniach sondażowych zrealizowanych na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2017 r., gdy do spożywania alkoholu w czasie ciąży przyznało się 4,8% badanych”.

Spośród respondentek, które zadeklarowały spożycie alkoholu w czasie ciąży, ponad 46 proc. piło go więcej niż raz w tym okresie, jedna kobieta zadeklarowała, że piła w czasie ciąży przynajmniej raz w miesiącu, natomiast ponad 42 proc. poinformowało o jednorazowym spożyciu alkoholu w czasie ciąży.

NIPiP i PARPA o spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych w praktyce pielęgniarki i położnej

Jak ważna w praktyce pielęgniarki i położnej jest wiedza w zakresie wpływu alkoholu w ciąży? Czym jest FASD? Jak skutecznie motywować kobiety do zachowania abstynencji alkoholowej w ciąży? To właśnie tematy, które zostały poruszone podczas bezpłatnych webinarów dla położnych i pielęgniarek, zorganizowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nagrania tych wykładów są dostępne na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: NIPiP, NIL, PARPA

Rowicka M., Postek S., Zin-Sędek M., Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce Raport z badań kwestionariuszowych 2020 r., 13. Picie alkoholu a ciąża, s. 73

 

 

https://www.facebook.com/everethnews

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy